02-12-2023

Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

ANMELDUNG DER TEILNEHMENDEN BEENDET

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2 grudnia 2023 r.

Schloss der Pommerschen Herzöge in Szczecin, 2. Dezember 2023

 

Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie.

Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin.

 

FMP-005-23 Interreg VI A
„Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie” Kultura i zrównoważona turystyka. Wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii.

FMP-005-23 Interreg VI A
„Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin“ Kultur und nachhaltiger Tourismus. Stärkung des Bewusstseins für die gemeinsame Kultur und Geschichte.

 

Konferencja popularno-naukowa – 2 grudnia 2023 r. (sobota)

Populärwissenschaftliche Konferenz – 2. Dezember 2023 (Samstag)

 

Konferencja ma na celu przedstawienie źródeł reformacji w Szczecinie. Tłem będzie historia Pomorza oraz kościoła ewangelickiego zarówno w czasach pomorskich, szwedzkich, pruskich i niemieckich, jak i w polskim Szczecinie od 1945 roku po współczesność. Omówiony zostanie dorobek kulturalny, materialny i duchowy ewangelików szczecińskich. Uczestnicy poznają ich działalność literacką, muzyczną czy artystyczną, a także rolę społeczną znanych wiernych kościoła luterańskiego, m.in. Hermanna Hakena czy Johannesa Quistorpa.

 

Moderator/ Moderator: dr hab. prof. US Paweł Gut

 

Program wydarzenia

9.30 Rejestracja uczestników / Anmeldung der Teilnehmer

10.00 Powitanie: / Begrüßung:

Barbara Igielska, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie/ Direktor des Schlosses der Pommerschen Herzöge in Stettin

Dr. Irmfried Garbe, Przewodniczący Zrzeszenia ds. historii Kościoła Pomorskiego / Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte

Ksiądz Biskup Waldemar Pytel – Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP/Bischof Waldemar Pytel, Leiter der Diözese Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen

Pastor Sławomir Sikora, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie / Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Szczecin

Pastor Daria Szkudlińska – Parafia Ewangelicka w Penkun/Evangelische Kirchengemeinde Penkun

10.30 Referaty / Vorträge

1. Dr. Irmfried Garbe, Luter – początek reformacji / Luther – Beginn der Reformation
2. Prof. Dr. Haik Thomas Porada, Sytuacja na Pomorzu XV/XVI wieku / Situation in Pommern im 15./16. Jahrhundert
3. prof. dr hab. Radosław Gaziński, Paul vom Rode i początki reformacji w Szczecinie 1523 rok / Paul vom Rode und die Anfänge der Reformation in Stettin 1523
4. dr hab. Rafał Simiński, Sejm w Trzebiatowie 1534 rok i wprowadzenie reformacji na Pomorzu / Landtag zu Treptow 1534 und die Einführung der Reformation in Pommern

12.30 Dyskusja / Diskussion

13.00 Przerwa kawowa / Kaffeepause

13.30 Referaty /Vorträge

1. dr Michał Gierke, Parafie ewangelickie w Szczecinie do 1945 roku / Evangelische Kirchengemeinden in Stettin bis 1945
2. dr hab. Agnieszka Borysowska, Pedagogium w Szczecinie / Pädagogium in Stettin
3. dr hab. prof. UAM, Małgorzata Grzywacz, Ewangeliccy dobrodzieje w Szczecinie / Evangelische Wohltäter in Stettin
4. Piotr Kupski, Ewangelicki Szczecin po 1945 roku / Evangelisches Stettin nach 1945

15.30 Dyskusja / Diskussion

16.00 Obiad / Mittagessen

17.30 Koncert muzyki dawnej / Konzert der Alten Musik

Angelina Litwinienko – wiolonczela
W programie: suity Johanna Sebastiana Bacha i Georga Philippa Telemanna
Angelina Litwinienko jest laureatką kilkunastu konkursów wiolonczelowych o zasięgu ogólnopolskim m. in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze, konkursów międzynarodowych w Elblągu i Poznaniu oraz Piła Festival & Academy. W maju tego roku wiolonczelistka została członkinią Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO (Lutoslawski Youth Orchestra). Artystka wielokrotnie otrzymywała nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha.

Angelina Litwinienko – Cello
Im Programm: Suiten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann
Angelina Litwinienko ist Preisträgerin mehrerer landesweiter Cello-Wettbewerbe in Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Zielona Góra, internationaler Wettbewerbe in Elbląg und Poznań sowie des Piła Festivals & Academy. Im Mai dieses Jahres wurde die Cellistin Mitglied des Polnischen Jugendorchesters LYO (Lutoslawski Youth Orchestra). Die Künstlerin erhielt bereits mehrfach Sonderpreise für die beste Interpretation der Werke von Johann Sebastian Bach.

 

FOTORELACJA

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety