Historyczny opis miasta Szczecina

HISTORYCZNY OPIS MIASTA SZCZECINA

Polskie wydanie kroniki Paula Friedeborna z 1613 r. „Historyczny opis miasta Szczecina”.

Przekład kroniki możliwy był w ramach projektu transgranicznego INT 188, który Zamek realizuje wraz z Dominikanerkloster Prenzlau dzięki dofinansowaniu z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” EFRR INTERREG VA.

Kronika Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina” tom I

Kronika Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina” tom II

Kronika Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina” tom III

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety