Zachodniopomorski Fundusz Filmowy
Pomerania Film

Powołanie do życia Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film stało się poważnym impulsem do rozwoju produkcji filmowej w regionie i jego dwóch głównych miastach: Szczecinie i Koszalinie. Ten region nazywano do niedawna filmową pustynią, ponieważ od czasów drugiej wojny światowej artyści związani z tą niezwykle nośną dziedziną kultury bywali tu sporadycznie.

Powstały w 2009 roku Fundusz, działający w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, znacząco zmienił tę opinię. Wystarczy powiedzieć, że do 2018 roku udzielił wsparcia 82 produkcjom filmowym (21 fabuł, 54 dokumentów, 6 animacji i 1 serial). To imponujący dorobek, który wzbogaca mapę kulturalną województwa zachodniopomorskiego.

Jakość tego wsparcia pokazują liczne nagrody na prestiżowych festiwalach filmowych w kraju i zagranicą, liczba prezentacji w telewizji, jak również liczne konkursy i prezentacje. Jest w tym gronie m.in. Lincz szczecinianina Krzysztofa Łukaszewicza, który otrzymał główny laur podczas 29 Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Jest Mój dom, dokument Magdaleny Szymków, nominowany i nagradzany, a także Koniec świata Moniki Pawluczuk, który miał nawet szansą na oscarową nominację z racji głównej nagrody dla najlepszego dokumentu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych Hot Springs. Świetnych produkcji, do których powstania przyczynił się Fundusz, jest wiele. Największym jednak jego sukcesem jest inspirujący twórców wkład w kulturę filmową Pomorza Zachodniego i, co zrozumiałe, w kulturę w ogóle.

W dwóch pierwszych latach działalności Fundusz wspierał wyłącznie debiutantów i twórców drugiego filmu, co zaowocowało nie tylko licznymi produkcjami, lecz także uaktywnieniem się autorów, którzy dzięki pomocy finansowej mogli zrealizować interesujące projekty. W tym gronie znaleźli się również absolwenci i studenci Akademii Sztuki w Szczecinie, która w ostatnich latach mocno postawiła (m.in. kupując nowoczesny sprzęt) na kształcenie młodej kadry filmowców specjalizujących się głównie w produkcji pozycji dokumentalnych i animacji. Część zrobionych przez nich filmów powstała dzięki środkom Funduszu. Współpraca z tą uczelnią wyraźnie się zacieśnia i przynosi bardzo dobre efekty, a w ten sposób działalność ZFF Pomerania Film jest coraz bardziej zauważana i doceniana w innych regionach kraju.

O podziale środków finansowych decyduje trzyosobowa rada programowa, do której przedstawicieli delegują donatorzy Funduszu, czyli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecin i Prezydent Miasta Koszalin. Do obecnej rady (w 2018 roku) dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska, uwzględniając kandydatury donatorów, powołała Joannę Pieciukiewicz (reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarkę telewizyjną, autorkę reportaży i programów społeczno-edukacyjnych), Marka Osajdę (doświadczonego autora filmów dokumentalnych i redaktora Kuriera Szczecińskiego) oraz Pawła Strojka (dyrektora Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie, producenta filmowego). W poprzednich latach z Funduszem byli związani Monika Szwaja, Jacek Paprocki i Rafał Bajena.

Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Koszalina, tych produkcji, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak również do budowania jego pozytywnego wizerunku. To inicjatywa finansowa podejmowana przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji audiowizualnej w regionie, stanowiąca skuteczne narzędzie budowania jego marki poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement w produkcji filmowej. I to narzędzie jest coraz efektywniej wykorzystywane.

 

Wiecej informacji:

www.pomeraniafilm.pl

Regulamin otrzymania środków na wspieranie produkcji filmowej w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym POMERANIA FILM

Regulamin ZFF Pomerania Film Regulamin

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wspieranie produkcji filmowej w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym POMERANIA FILM

Załącznik nr 1 .PDF  wniosek
Załącznik nr 1 .DOC  wniosek

Załącznik nr 2 do regulaminu o wspieranie produkcji filmowej z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego

Załącznik nr 2 a karta oceny – film fabularny/film inny

Załącznik nr 2 b karta oceny – film dokumentalny

Załącznik nr 2 c karta oceny – film animowany

Załącznik nr 3 wzór umowy koprodukcyjnej

Regulamin otrzymania środków na wspieranie produkcji filmowej w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym POMERANIA FILM

Regulamin ZFF Pomerania Film Regulamin

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wspieranie produkcji filmowej w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym POMERANIA FILM

Załącznik nr 1 .PDF  wniosek
Załącznik nr 1 .DOC  wniosek

Załącznik nr 2 do regulaminu o wspieranie produkcji filmowej z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego

Załącznik nr 2 a karta oceny – film fabularny/film inny

Załącznik nr 2 b karta oceny – film dokumentalny

Załącznik nr 2 c karta oceny – film animowany

Załącznik nr 3 wzór umowy koprodukcyjnej