Kontynuacja  budowy „Dużego Domu”

wróć do poprzedniej strony

 

Kontynuacja  budowy „Dużego Domu” za czasów panowania księcia Bogusława X  (przełom XV i XVI w.)

Książę Bogusław X, zwany Wielkim, zjednoczył Księstwo Pomorskie, podzielone wcześniej przez potomków Barnima I. Nadał też Szczecinowi rangę stolicy księstwa, obierając szczeciński zamek za swą główną siedzibę. W związku z tym podjął rozpoczęte przed ponad wiekiem prace przy wznoszeniu „Dużego Domu” w południowej części wzgórza. Nieukończona budowla miała wówczas formę podpiwniczonego, parterowego gmachu z Wieżą Więzienną. Za czasów Bogusława X istniejące piwnice przykryto sklepieniem krzyżowym wspartym na siedmiu słupach (dzisiejsza Sala Gotycka) oraz wzniesiono dwukondygnacyjną reprezentacyjną budowlę z paradnym portalem od strony dziedzińca i wielką sklepioną salą w parterze. Tradycja wiąże te prace z przygotowaniami do ślubu księcia z Anną Jagiellonką, córką polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, który miał miejsce w 1491 r. Jak można przypuszczać  wielka sala na parterze była miejscem weselnych uroczystości, niemających sobie równych w historii zamku. Szczęśliwe małżeństwo Bogusława i Anny zapewniło Gryfitom dalsze panowanie na Pomorzu (Anna urodziła ośmioro dzieci) i przeszło do miejscowej legendy, czego wyrazem jest stojący przed zamkiem współczesny pomnik książęcej pary, autorstwa szczecińskich rzeźbiarek Leonii Chmielnik i Anny Paszkiewicz (1974).