Zamek Książąt Pomorskich

Drzewo genealogiczne książąt pomorskich

Drzewo genealogiczne książąt pomorskich

Eksponat prezentowany w ramach galerii online – Galerii z Gryfem

Rycina miedziorytnicza wykonana przez Domenicusa Custosa w Augsburgu, w 1608 r. w sposób dekoracyjny przedstawia drzewo genealogiczne dynastów pomorskich. Imiona książąt i ich małżonek (wraz z datami urodzin i śmierci) zostały zapisane na skromnych banderolach, rozmieszczonych na pniu i ulistnionych konarach drzewa.

Zobacz galerię zdjęć

U dołu drzewa, na kamieniu znajduje się wpis dotyczący pierwszego, poświadczonego w źródłach władcy pomorskiego Warcisława I (1100 – 1136) i jego małżonki Heili z Saksonii (wymienionej w kronice Pomerania Thomasa Kantzowa). U góry drzewa na wstęgach umieszczono imiona ostatniej generacji książąt żyjących ówcześnie: Filipa II, Franciszka I, Bogusława XIV, Jerzego II (III) i Filipa Juliusza. Banderole książąt zdobią: Kazimierza – infuła biskupia, symbolizująca władzę kościelną, Filipa Juliusza – mitra książęca symbolizująca władzę świecką. Dodatkowo tablicę zdobią tarcze herbowe Księstwa Pomorskiego (wielki herb) i Księstwa Szczecińskiego. W prawym dolnym narożniku widoczna jest renesansowa sylweta zamku książęcego w Szczecinie wraz z fragmentem zabudowań miejskich (w tym i średniowiecznych murów obronnych); po lewej stronie u dołu usytuowano budynki podgrodzia. Nad zamkiem na tle nieba powiewa banderola z napisem: STETINVM. Odwrocie karty zawiera krótkie biogramy wybranych władców Pomorza (In stemma Ducum Pomeraniae notationes).

Rycinę zakupiono do zbiorów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2013 r.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Darmowe bilety