Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2020

Terminarz Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Terminarz 2020

 

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

regulamin 65. OKR 2020

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF konkurs recytatorski 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 recytacja i wywiedzione ze słowa

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF Teatr Jednego Aktora 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 teatr jednego aktora

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF Poezja śpiewana 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 poezja śpiewana

 

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych

 

Uwaga! Termin przeglądu wojewódzkiego uległ zmianie na 15-17.05.2020 r.

 

Zespoły Teatralne –Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020

plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

Zespoły Taneczne – Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
Plik PDF Karta Zgłoszenia 2020

Plik WORD karta zgloszenia muzyczne taneczne teatralne 2020

 

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. „75-lecie polskiego Szczecina”

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia 2020

plik WORD karta zgloszenia plastyczne 2020

 

Wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów Kameralnych

Regulamin WPChiZK 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgloszenia chóry i zespoły kameralne 2020

 

Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej

Regulamin WPPD 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgloszenia muzyczne taneczne teatralne 2020

 

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big Bandów

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgloszenia orkiestry 2020

 

 

 

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

Regulamin WPSiMZE 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Przegląd Prac Artystów Nieprofesjonalnych

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Mały Konkurs Recytatorski 2020

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgloszenia MKR 2020

 

Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2020”

 

Uwaga! Termin przeglądu uległ zmianie na 15-17.05.2020 r.

 

Regulamin ARS 2020

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgłoszenia ARS 2020

 

Karta zgłoszenia:
literatura – ARS 2020 Karta Zgłoszenia Literatura
fotografia – ARS 2020 Karta Zgłoszenia Fotografia

 

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych

 

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

Regulamin WPSiMZE 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Przegląd Prac Artystów Nieprofesjonalnych

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Mały Konkurs Recytatorski 2020

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgloszenia MKR 2020

 

Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2020”

 

Uwaga! Termin przeglądu uległ zmianie na 15-17.05.2020 r.

 

Regulamin ARS 2020

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgłoszenia ARS 2020

 

Karta zgłoszenia:
literatura – ARS 2020 Karta Zgłoszenia Literatura
fotografia – ARS 2020 Karta Zgłoszenia Fotografia

 

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych