Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2022

Terminarz Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego

 

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora 2022

67. OKR – eliminacje miejskie | WYNIKI

67. OKR – eliminacje wojewódzkie | WYNIKI

Mały Konkurs Recytatorski 2022

Przegląd miejski MKR:

MKR 2022 – eliminacje miejskie | WYNIKI

MKR 2022 – eliminacje wojewódzkie | WYNIKI

Regulamin Małego Konkursu Recytatorskiego 2022

Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych

Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych | WYNIKI

Regulamin WPAZT 2022

UWAGA!:

Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego.