23-02-2022 / Zamek Książąt Pomorskich

Udrażniamy drugie wejście do tuneli

Udrażniamy drugie wejście do tuneli

Rozpoczęły się prace w obszarze drugiego wejścia do tuneli pod skarpą północną szczecińskiego Zamku. Realizowane są w zachodniej części skarpy – „na wysokości” Wieży Dzwonów.
 
Pracujący w tym rejonie wykonawca w grudniu zakończył już etap robót związanych z udrożnieniem tuneli. Obecnie trwają prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem tuneli ceglanych pod skrzydłem północnym, wzmocnieniem słupa w Sali Barnima III oraz udrożnieniem drugiego wejścia do tuneli pod skarpą północną Zamku. Wykonawca realizuje to zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 8 lutego 2022 uzyskał pozwolenie na budowę na przeprowadzenie tych prac.
 
Z informacji uzyskanych od wykonawcy wynika, że w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa prac w obrębie drugiego wejścia do tuneli, wykonawca wystąpił o zgodę na wycinkę dziewięciu drzew z tego obszaru i uzyskał stosowną zgodę. W tunelach trwają również badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej (m.in. badania tzw. pustek, jakie wytworzyły się wokół tuneli).
 
Przypominamy, że wykonawca realizuje obecnie tymczasowe prace zabezpieczające. Docelowe zabezpieczenie wykona firma, która będzie prowadziła jednocześnie modernizację tarasów i odbudowę skrzydła północnego. Firma ta zostanie wyłoniona w postępowaniu przetargowym na te połączone zadania. Ze strony Zamku przygotowane zostały już programy funkcjonalno-użytkowe niezbędne do ogłoszenia postępowania w trybie zamówień publicznych, które wyłoni jednego wykonawcę tych połączonych zadań. Również ten wykonawca działał będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dopiero po przygotowaniu przez niego docelowego projektu znany będzie szczegółowo ostateczny kształt i wizja tarasów zamkowych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nasadzeń zamiennych/odtworzeniowych.
 
Z pewnością wszelkie prace i projekty będą musiały być zgodne z zaleceniami ekspertów, którzy badali ten obszar, w tym ekspertów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ekspertów Instytutu Techniki Budowlanej. Wśród takich zaleceń jest m.in. od strony skarpy północnej – doprowadzenie skarpy do geometrii zapewniającej stateczność, a od strony skarpy wschodniej – zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych na całej długości tarasu wschodniego.
 
Z chwilą, kiedy gotowy będzie ostateczny, zaktualizowany według wiedzy z najnowszych badań po odkryciu tuneli projekt, będziemy mogli w pełni go zaprezentować. W związku z odkryciem rozległej sieci tuneli pod skarpą północą i skrzydłem północnym Zamku, chcielibyśmy, jeśli tylko okaże się to możliwe i bezpieczne, aby również tunele stały się atrakcją turystyczną tego miejsca.

Tunele, mat. Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich

Bilety