06-11-2022

Zamkowe Wieczory Książęce

ZAMKOWE WIECZORY KSIĄŻĘCE

“Nuty i mosty, czyli romantyczny Szczecin”

6 listopada (niedziela), godz. 16:00
Sala Anny Jagiellonki
Bilety: 10 zł
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski, dr Wojciech Kral

Epoka romantyzmu to nie tylko nowy styl w sztuce – to nowy sposób myślenia i nowa uczuciowość.

Romantyzm zaczął dostrzegać sztukę ludową i mieszczańską. Również w Szczecinie, który w XVIII wieku był miastem prowincjonalnym, romantyzm zaczął się rozwijać i kształtować kulturę w nowym stuleciu. 195 lat temu z inicjatywy Carla Loewego odbyło się w Szczecinie światowe prawykonanie jednego z najważniejszych dzieł muzyki wczesnego romantyzmu – Uwertury do Snu nocy letniej F. Mendelssohna.

210 lat temu urodziła się E. Meyer, szczecińska kompozytorka i pianistka epoki romantyzmu, uczennica Carla Loewego. Działały muzyczne salony, wystawiano opery i sztuki teatralne z udziałem muzyki, życie kulturalne w mieście stało się bardziej powszechne. 215 lat temu urodził się A.L. Most, czołowy szczeciński malarz tamtej epoki.

Czy możemy uznać Szczecin za miasto romantyzmu, a jeśli tak, to dlaczego?

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Dorośli
miejsca standardowe 10 zł
Kup online