Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2023

Terminarz Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego

 

Mały Konkurs Recytatorski 2023

dla szkół podstawowych, domów kultury i placówek zajęć pozaszkolnych

przegląd wojewódzki, 13 -14 maja 2023 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

PROTOKÓŁ Wojewódzkiego Przeglądu Małego Konkursu Recytatorskiego

Jury:
Marian Dworakowski – przewodniczący
Iwona Korab-Kowalska
Wiesław Lewoc

Przesłuchania recytatorów w kategorii klas I – III odbyły się w dniach 13-14 maja 2023 r. Łącznie w Przeglądzie udział wzięło 22 recytatorów: 8 w dniu 13 maja, 14 w dniu 14 maja.

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło wyróżnić następujące osoby:
– Antonina Obiegałko
– Martyna Sakwa
– Wiktoria Winturska
– Pola Wysocka
– Maja Marszał
– Franciszek Lewandowski
– Nadia Wasiniewska

Tytuł Laureata otrzymują:
– Hanna Borek
– Emilia Sabalska
– Antonina Duraj
– Antonina Pęk
– Adam Krystkiewicz
– Martyna Sakwa

Grand Prix jury przyznało dla Zofii Jęchorek.

Jury pragnie wyrazić satysfakcję z wielości kierunków poszukiwań twórczych uczestników konkursu, szeroki wachlarz wybranych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Danuty Wawiłow, oraz interesującą interpretację utworów.

Ogólny wyraz artystyczny oraz kultura słowa stały na wysokim poziomie. Jury dziękuje uczestnikom za to, że wykazali się artystyczną wrażliwością i wyczuciem tekstu.

Jury składa także podziękowanie wszystkim zaangażowanym – instruktorom, nauczycielom, przyjaciołom – za wspieranie, wkład pracy i współudział w organizacji i przebiegu konkursu.

 

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora 2023

PROTOKÓŁ Wojewódzkiego Przeglądu 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z dnia 20.05.2023 r.

Jury:
Marian Dworakowski – Przewodniczący:
Małgorzata Paszkier – Wojcieszonek  – Przedstawicielka TKT (Zielona Góra)
Iwona Korab – Kowalska
Ryszard Leoszewski
Wiesław Lewoc

W turnieju Teatrów Jednego Aktora wystąpiło 3 wykonawców.
Jury postanowiło przyznać następujące tytuły:
Laureat – Arkadiusz Jaskulski (Młodzieżowy Dom  Kultury w Białogardzie)
Wyróżnienie – Martyna Zawitkowska (Miejski Ośrodek Kultury w Policach)

W turnieju Wywiedzione ze Słowa wystąpił 1 wykonawca.
Jury postanowiło przyznać:
wyróżnienie – Arkadiusz Jaskulski (Młodzieżowy Dom  Kultury w Białogardzie)

Jury pragnie wyrazić satysfakcję z kierunków poszukiwań twórczych uczestników konkursu, szczególnie podkreślić ich odwagę i samodzielność poszukiwań oraz odwagi w wyrażaniu emocji. Wyrażamy nadzieję, że dzięki takim przeglądom i udziale w nich tak wrażliwych, kreatywnych osób, dbałość o kulturę słowa i rozpowszechnianie literatury nie zniknie z życia w jego ujęciu społecznym intelektualnymi kulturalnym.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 


 

PROTOKÓŁ Wojewódzkiego Przeglądu 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z dnia 21.05.2023 r.

Jury:
Marian Dworakowski – przewodniczący
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek – przedstawicielka TKT (Zielona Góra)
Iwona Korab – Kowalska
Joanna Matuszak
Wiesław Lewoc

W Turnieju Recytatorskim wzięło udział 23 wykonawców w kategorii w kategorii młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz 5 wykonawców w kategorii osób dorosłych.

W kategorii „młodzież szkół ponadpodstawowych” jury postanowiło przyznać następujące tytuły:
Laureaci:
Maria Zarzycka
Agnieszka Herman

Wyróżnienia:
Agata Marczuk, Kaja Giergiel, Agata Terebus, Oskar Adamkowicz, Laura Naklicka, Karol Moszczuk, Zofia Kraśniańska, Oliwia Rokoszewska, Julian Majewski, Laura Jankowska, Miguel Klimek, Julia Gryczyńska

W kategorii „dorośli” jury postanowiło przyznać następujące tytuły:

Laureaci:
Małgorzata Wilczewska
Dorota Latuszek

Wyróżnienie: Julia Marciniak

Jury podkreśla bardzo wysoki poziom tegorocznego Konkursu, wszyscy uczestnicy wykazali się wrażliwością i wyczuciem tekstu. Jurorzy są zachwyceni umiejętnością przenoszenia słowa pisanego w inny, ciekawy wymiar. Widoczne było zaangażowanie uczestników w prezentowany tekst, jego zrozumienie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji i Organizacji Wydarzeń
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel. 91 434 83 30, e-mail: imprezy@zamek.szczecin.pl