Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2023

Terminarz Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego

 

Mały Konkurs Recytatorski 2023

dla szkół podstawowych, domów kultury i placówek zajęć pozaszkolnych

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI prowadzony jest w formie kolejnych przeglądów:

– przeglądy powiatowe organizowane w województwie zachodniopomorskim (powinny odbyć się do końca kwietnia br.)

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

 

przegląd miejski dla miasta Szczecin – 15 kwietnia 2023 r., organizowany przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

 

przegląd wojewódzki, 13 -14 maja 2023 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Karty laureatów zakwalifikowanych do przeglądu wojewódzkiego wyłonionych podczas przeglądów powiatowych i miejskiego należy przekazać Organizatorowi (Zamkowi) do 30 kwietnia 2023 r.

 

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora 2023

Regulamin 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Karta Zgłoszeniowa – Turniej Recytatorski

Karta Zgłoszeniowa – Turniej Poezji Śpiewanej

Karta Zgłoszeniowa – Turniej Teatrów Jednego Aktora

przeglądy powiatowe organizowane w województwie zachodniopomorskim powinny odbyć się do końca kwietnia br.

przegląd miejski dla miasta Szczecin, 28 – 29 kwietnia 2023 r., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zgłoszenia do 12 kwietnia br.

Do przeglądu wojewódzkiego komisje konkursowe szczebli powiatowych i miejskiego kwalifikują max. 3 wykonawców w każdej kategorii.

przegląd wojewódzki, 20 – 21 maja 2023 r., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Karty laureatów zakwalifikowanych do przeglądu wojewódzkiego wyłonionych podczas przeglądów powiatowych i miejskiego należy przekazać Organizatorowi (Zamkowi) do 30 kwietnia 2023 r.

 

Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych

Szczegóły wkrótce

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji i Organizacji Wydarzeń
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, tel. 91 434 83 30, e-mail: imprezy@zamek.szczecin.pl