Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2015

ISBN 978-83-60816-64-6

Oprawa twarda, format: 27,0 x 20,7 cm, s. 136

Egzemplarz bezpłatny dla instytucji kultury

Katalog wystawy czasowej „Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król” organizowanej we współpracy z Lwowskim Muzeum Historycznym. Zawiera zdjęcia i noty katalogowe wybranych obiektów prezentowanych na ekspozycji oraz eseje przybliżające kontekst historyczny wystawy

Taras Rudko – Jan Sobieski i Lwów

dr Konrad Bobiatyński – Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej w okresie aktywności politycznej i wojskowej Jana Sobieskiego (1648–1696)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – Geneza oraz dzieje Kozaczyzny (XVI–XVII wiek)

dr Zbigniew Hundert – Jan III Sobieski jako wódz

Patronat honorowy:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

Zadanie realizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.