Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie
tom II

Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie
tom II

Pod red. Barbary Igielskiej, Kacpra Pencarskiego, Jolanty Rybkiewicz, Renaty Zdero

Autorzy artykułów: Rafał Simiński, Damian Garecki, Paweł Gut, Joanna Kościelna, Jerzy Grzelak, Barbara Ochendowska-Grzelak, Maria Łopuch, Janina Kochanowska

Projekt graficzny: Agata Kosmacz, Adrian Kościow

Język: polski

Streszczenia artykułów w językach: angielskim i niemieckim
Ilustracje: kolorowe

Ilość stron: 336

Oprawa: twarda

Format: 27,5 x 21 cm

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Nakład: 1000 egz.
Rok wydania: 2021
ISBN 978-83-60816-77-6

Publikację tworzy zbiór artykułów podejmujących różnorodne zagadnienia związane z życiem toczącym się w murach szczecińskiego zamku dawnej i dziś – w polskiej literaturze przedmiotu dotychczas całkowicie pomijanych lub omawianych w niewielkim zakresie. Zbiór otwiera analiza książęcych dokumentów źródłowych z czasów Bogusława X, najnowsze ustalenia dotyczące usytuowania pokoi książęcych w kompleksie zamkowym, przedstawienie zamku jako centrum władzy na przestrzeni wieków oraz artykuł poświęcony ceremoniałowi dworskiemu książęcych uroczystości ślubnych. Obraz dopełniają teksty przedstawiające dawną siedzibę Gryfitów jako rezydencję królewską w czasach brandenbursko-pruskich, zamek szczeciński w relacjach podróżników na przestrzeni od końca XVI do początków XX wieku, wreszcie: mnogość wydarzeń, które miały miejsce w jego murach po powojennej odbudowie obiektu przez polskie władze administracyjne. Całość zamyka tekst stanowiący podsumowanie zadań jakie zostały wykonane w ramach prowadzonych na terenie zamku w XXI wieku prac rewaloryzacyjno-modernizacyjnych. Treść książki ilustrują bogate materiały ikonograficzne związane ze szczecińskim zamkiem. Publikacja poszerza współczesną wiedzę o szczecińskiej rezydencji książęcej o wyniki najnowszych ustaleń, stanowi fundament do rozmów o przeszłości regionu i dalszych dociekań badawczych.