Książę
Bogusław I (1130–1187)

wróć do poprzedniej strony

 

 

Książę Bogusław I (1130–1187)

Starszy syn Warcislawa I. Objął tron po stryju Raciborze I w 1156 r. W latach 1160-1180 współrządził z bratem Kazimierzem. Bracia dokonali podziału księstwa na część południową ze stolicą w Szczecinie (Bogusław I) i północną ze stolicą w Demmin (Kazimierz I). Po śmierci Kazimierza w wojnie z Brandenburgią w 1180 r. Bogusław I panował w całym księstwie. Trzydziestoletnie jego panowanie było pasmem walk z agresywnymi sąsiadami Księstwa Pomorskiego, z których najgroźniejsi byli książę saski Henryk Lew oraz władcy Danii – Waldemar I i Kanut I (wojny  w latach 1159–1173). Książę, jako lennik króla Polskiego, zabiegał o wsparcie suwerena w walkach z sąsiadami. Wzmocnieniu więzi z Królestwem Polskim służyć miało małżeństwo Bogusława I z Anastazją, córką księcia Wielkopolski i zarazem seniora, Mieszka III Starego (1177 r.). Wobec braku realnej pomocy militarnej (Mieszko Stary w 1177 utracił władzę i do 1198 był wygnańcem), Bogusław I złożył w 1181 r. hołd lenny cesarzowi  Fryderykowi I Barbarossie, a po nieudanej wyprawie na Danię, został zmuszony do złożenia hołdu lennego zwycięskiemu królowi duńskiemu Kanutowi I. Skutkiem duńskich najazdów było przeniesienie w 1188 r. siedziby biskupstwa z Wolina do Kamienia

Zmarł w czasie polowania w lasach koło Nowego Warpna; pochowany w kościele klasztoru norbertanów w Grobi (dziś Grobe k. Uznamia w Niemczech, budowla nie istnieje).

Żony Bogusława I

Bogusław I był dwukrotnie żonaty.
1. Walpurgia, prawdopodobnie pochodząca z Saksonii. Ślub odbył się
najpóźniej ok. 1150 r.
2. Anastazja (zm. zapewne w 1244 r.), córka Mieszka III Starego, księcia Wielkopolski i księcia zwierzchniego Królestwa Polskiego. Ślub odbył się w Krakowie w 1177 r. Według przekazów dożyła sędziwego wieku i słynęła z pobożności. Ufundowała klasztor norbertanek pod Trzebiatowem („Marienbusch”, dziś Wyszkowo), gdzie została pochowana.

Potomstwo

Ze związku z Walpurgią Bogusław I miał troje dzieci – synów Racibora i Warcisława (współrządzili z Bogusławem od 1182 r., obaj zmarli przed ojcem) i córkę Dobrosławę.
Ze związku z Anastazją miał Bogusław I dwóch synów, którzy współrządzili Księstwem Pomorskim jako Bogusław II i Kazimierz II (1202–1220).