Książę Jerzy I
(1493–1531)

wróć do poprzedniej strony

 

Książę Jerzy I (1493–1531)

Starszy z synów Bogusława X i Anny Jagiellonki. W młodości przebywał na saskim dworze w Dreźnie, gdzie zetknął się z rodzącą się reformacją. Rządy objął po śmierci ojca w 1423 r. (współrządził z młodszym bratem Barnimem IX(XI)). W 1426 zawarł przymierze z królem polskim Zygmuntem Starym skierowane przeciwko Brandenburgii, roszczącej sobie prawa do zwierzchności nad Księstwem Pomorskim. W 1529 r. zawarł z Brandenburgią układ w Grzmiącej (dziś Grimnitz k. Hagenow, Niemcy) potwierdzający wcześniejsze ustalenia z Pyrzyc (1493 r.) o zrzeczeniu się Brandenburgii zwierzchności nad księstwem za cenę zagwarantowania brandenburskim Hohenzollernom sukcesji na pomorskim tronie po wygaśnięciu rodu Gryfitów. Układ został przypieczętowany małżeństwem Jerzego, który był wówczas wdowcem, z córką margrabiego Joachima I Nestora, Małgorzatą.
Tolerancyjny wobec protestantyzmu, mimo niepokojów wywoływanych przez zwolenników reformacji, książę pozostał przy wierze katolickiej.
Zmarł na szczecińskim zamku i został pochowany w kościele św. Ottona na wzgórzu zamkowym.

 

Żony Jerzego I

Jerzy I był dwukrotnie żonaty.

1.Amelia (1490–1525) z rodu Wittelsbachów, córka elektora Palatynatu Reńskiego Filipa i Małgorzaty duńskiej. Zaręczyny odbyły się w 1512 r. w Heidelbergu, ślub w Szczecinie w czerwcu następnego roku.
Zmarła w Szczecinie, pochowana w kościele św. Ottona na Wzgórzu Zamkowym.
wizerunki
2.Małgorzata brandenburska (1515–1577), córka elektora Joachima I Nestora z rodu Hohenzollernów i Elżbiety duńskiej z rodu Oldenburg. Zaręczyny i kontrakt małżeński miały miejsce w Grzmiącej (niem. Grimnitz) w 1529 r., podczas zawierania układu pomorsko-brandenburskiego. Ślub odbył się w następnym roku w Kolln koło Berlina. Po śmierci Jerzego I dwukrotnie wychodziła za mąż. Zmarła w Danii, miejsce pochowania nieznane.

 

Potomstwo

Jerzy I i Amelia mieli dwóch synów (Bogusława i Filipa) oraz córkę Małgorzatę. Bogusław zmarł w niemowlęctwie. Filip I panował w księstwie Wołogoskim i miał pięciu synów, którzy panowali w obu częściach księstwa.
Ze związku z Małgorzatą urodziła się córka Georgia (pogrobowiec).