Książę Warcisław I
(1091–1135)

wróć do poprzedniej strony

 

Książę Warcisław I (1091–1135)

Pierwszy poświadczony w źródłach władca pomorski z rodu Gryfitów. Przodkowie nieznani.

Jako pogański władca pokonany został przez polskiego księcia Bolesława Krzywoustego, w trakcie jego kampanii na Pomorze w latach 1120–1123. Skutkiem tego książę Warcisław stał się lennikiem Bolesława III Krzywoustego, a jego księstwo – lennem Królestwa Polskiego. Konsekwencją tej zależności było przyjęcie przez księcia i jego otoczenie  wiary chrześcijańskiej i chrystianizacja ziemi pomorskiej. Z inicjatywy Bolesława Krzywoustego z misją chrystianizacyjną udał się na ziemie Warcisława biskup Otto z Bambergu (dwie misje – w 1123 i 1128 r.). Zależność lenna wobec Królestwa Polskiego wzmocniła pozycję księcia Warcisława względem  silnych republik miejskich – Wolina i Szczecina, zaś chrystianizacja księstwa  wprowadziła je do rozszerzającej się przez całe średniowiecze rodziny państw chrześcijańskich. Skutkiem chrystianizacji było powstanie w 1140 r.  biskupstwa w Wolinie ( za panowania następcy Warcisława I, jego brata Racibora I).

Główną siedzibą księcia Warcisława był Kamień (dziś Kamień Pomorski).

Według tradycji Warcisław został zamordowany (być może przez członka pogańskiej opozycji) i pochowany w najstarszym na Pomorzu kościele klasztornym, świątyni zakonu benedyktynów w Stołpiu (dziś Stolpe an der Peene k. Anklam w Niemczech, zabudowania klasztoru zachowane szczątkowo).

Żona Warcisława I

Nieznana z imienia, chrześcijanka, wysokiego rodu (w kronice Herborda określana jako ducissa; uxor ducis legitima; matrona noblissima et chrystianissima). Prawdopodobnie księżniczka ruska z rodu Rurykowiczów (wcześniejsze wersje jej imienia – Hejla, Helena i  saskiego pochodzenia zostały przez współczesnych badaczy odrzucone). W zastępstwie księcia Warcisława witała orszak  biskupa Ottona w Kamieniu.

Potomstwo

Warcisław i jego żona mieli dwóch synów, którzy jako Bogusław I  i  Kazimierz I sprawowali rządy w Księstwie Pomorskim.