Misja

Celem działań

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie…

jest prowadzenie działalności…