Muzyka na Zamku

Muzyka na zamku książęcym w Szczecinie istniała od samego początku – rozbrzmiewała wokół budowli, odtwarzana i wykonywana przez artystów wędrownych i ludowych, jak również wypełniała zamkowe pomieszczenia: podczas uczt, nabożeństw i różnych uroczystości z udziałem przedstawicieli rodu Gryfitów. Najważniejszą postacią ze świata muzyki związaną z dworem książęcym był Philipp Dulichius (1562–1631) nazywany „pomorskim Orlandem di Lasso”, kapelmistrz na przykład Filipa II, mecenasa sztuki. Przez stulecia muzycy tacy jak Dulichius nie tylko pracowali na szczecińskim dworze, lecz także uczyli w sąsiadującym z zamkiem Pedagogium Książęcym i pobliskim kościele Mariackim, tworząc muzykę świecką i kościelną.

Wraz z końcem dynastii Gryfitów muzyka w pomieszczeniach zamkowych podzieliła los budowli, stopniowo tracącej na znaczeniu jako centrum życia kulturalnego, i była funkcją pełnionych przez obiekt zadań o charakterze administracyjno-wojskowym.

Dopiero po II wojnie światowej życie muzyczne w Zamku Książąt Pomorskich odzyskało blask dzięki niezliczonym imprezom. Wiosenne Koncerty Gitarowe, Jesienny Salon Muzyczny, Niedzielne Koncerty Południowe, Letnie Koncerty Plenerowe, Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne, Zamkowe Wieczory Książęce przy Muzyce – to zaledwie kilka tytułów cyklicznych wydarzeń o charakterze muzycznym, które na trwałe wpisały się w historię Zamku. Muzyka dawna, cerkiewna, ludowa, rockowa – właściwie każdy rodzaj twórczości instrumentalnej i wokalnej zabrzmiał w historycznych salach i na dziedzińcach. Zamek Książąt Pomorskich patronuje także nietypowym inicjatywom, takim jak granie muzyki na żywo podczas plenerowych pokazów filmów niemych.