Noc Kupały – Tradycje Świętojańskie

Noc Kupały to barwne plenerowe widowisko dla wszystkich zainteresowanych kulturą i tradycją. Podczas imprezy na zamkowym dziedzińcu powstaje osada wczesnośredniowieczna, w której prezentowane są dawne rzemiosła (m.in. kowalstwo, tkactwo, ciesielstwo, lutnictwo, snycerstwo), a także kuchnia wczesnośredniowieczna.

Szczególną atrakcją podczas Nocy Kupały jest przemarsz historyczny wojów oraz pokazy walk wojów z drużyn polskich i zagranicznych. W części artystycznej występują wykonawcy specjalizujący się w muzyce i tańcach wczesnośredniowiecznych.