Pomorskie funeralia

skrzydło północne, wejście B, sala Barnima III, poziom -1

Uwaga! Ekspozycja nieczynna aż do odwołania.

 

Na wystawie prezentowane są siedemnasto- i osiemnastowieczne pomorskie epitafia ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (w depozycie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie), których zadaniem było upamiętnienie cnót zmarłego, zachowanie pamięci o nim oraz przekazanie treści nawołujących do poprawy życia.

Inaczej niż obecnie, kiedy nagrobek i trumna zamawiane są dopiero po śmierci, część eksponowanych na wystawie obiektów powstała jeszcze za życia fundatora. Chcąc uczcić majestat Boga, dać wyraz przekonaniom religijnym oraz przetrwać w pamięci potomnych zamawiano niejednokrotnie całe kaplice, ołtarze, epitafia. Wszystkie one stanowiły swoisty exegi monumentum, którego treści i forma do dziś budzą uznanie. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie eksponowane na wystawie zabytki wyszły spod ręki artystów. Część z nich to dzieła rzemieślników i ludowych twórców, które poruszają prostotą form i naiwnością. Większość prezentowanych obiektów pochodzi z terenów obecnego Pomorza Środkowego, które od lat trzydziestych XVI wieku aż do zakończenia II wojny światowej związane było z wyznaniem ewangelickim zainicjowanym przez Marcina Lutra.

 

tekst: Anna Sujecka

koncepcja i aranżacja: Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero

konsultacja naukowa: Anna Sujecka

nadzór konserwatorski: Mirosława Koutny-Giedrys, Barbara Górczewska