Rozbudowa zamku w XVI w.

wróć do poprzedniej strony

 

Rozbudowa zamku w XVI w. za czasów panowania księcia Barnima XI  (2. i 3. ćw. XVI w.)

Barnim XI, zwany Starym, syn Bogusława X, dążąc do podniesienia rangi głównej książęcej siedziby, nadał zamkowi dziada i ojca dekoracyjne formy o bogatej treści. Najpierw w latach 30. XVI w. nadbudował „Duży Dom” o trzecią kondygnację i na jego osi środkowej wzniósł wieżę schodową (dzisiejsza Wieża Zegarowa). Najbardziej specyficznymi cechami „Dużego Domu” w XVI stuleciu były różnorodność i bogactwo, wynikające z połączenia późnogotyckich form architektonicznych z renesansowymi przedstawieniami rzeźbiarskimi i malarskimi. Elewacje budowli zdobione były maswerkową dekoracją, której autorem był zapewne Friedrich Nussdorfer i przedstawieniami plastycznymi. Na fasadzie, poczynając od dołu, ukazano postaci męskie, wyżej siedem sztuk wyzwolonych, zwierzęta i cnoty, a najwyżej – uskrzydlone lwy i mężczyznę w zbroi. Wnętrza zamkowe, z ceglanymi posadzkami, kryte były na parterze bogatymi sklepieniami sieciowymi (dzisiejsza sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego), zaś na wyższych kondygnacjach drewnianymi stropami. Sklepienia i stropy pokrywała wić roślinna i kwiaty, przechodzące na ściany. Szczególne znaczenie niektórych pomieszczeń podkreślały malowidła z historiami zaczerpniętymi z Biblii i z „Metamorfoz” Owidiusza. Dominowały żywe kontrastowe barwy – czerwona, zielona, czarna i żółta.

„Duży Dom” rozbudowany przez księcia Barnima IX stał się, obok kościoła św. Ottona, głównym członem założenia zamkowego. Jego ukończenie zaświadcza ufundowana przez księcia kamienna tablica z herbem Księstwa Pomorskiego i datą – 1538 (obecnie ponad gankiem na ścianie wschodniej od strony Dużego Dziedzińca).

W 1551 r., jeszcze za panowania Barnima IX, „Duży Dom” częściowo zniszczył pożar, czego  skutkiem była gruntowna przebudowa wnętrz książęcej siedziby i powstanie nowego skrzydła zamku – skrzydła wschodniego, o wczesnorenesansowych formach architektonicznych. Budowla, ukończona w 1559 r., pełniła funkcje gospodarcze. Pomieszczenia parteru i piwnice przeznaczono na kuchnię, piekarnię, browar i magazyny, a wyższe kondygnacje na cele mieszkalne.