Święto Gryfa

Święto Gryfa to wydarzenie historyczne związane z najstarszym zachowanym dokumentem z wizerunkiem gryfa pomorskiego na pieczęci Bogusława II, uwierzytelniającej dokument wystawiony 29 września 1214 r.  W 800. rocznicę powstania tego dokumentu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił rok 2014 Rokiem Gryfa na terenie województwa. Wówczas po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Gryfa. Od tej pory świętujemy je co roku. Od 2017 roku głównym jego wydarzeniem jest Turniej Rycerski o Puchar Gryfitów, nawiązujący do turniejów rycerskich na dworze Gryfitów.

Podczas Święta Gryfa na zamkowych dziedzińcach odbywa się Jarmark Rzemiosł Dawnych i Współczesnych. Prezentuje on, jak wyglądała przed wiekami praca rzemieślników (m. in. w warsztacie tkackim, garncarskim, perfumiarskim, wikliniarskim, kowalskim, menniczym). Odbywają się pokazy wyrobu przedmiotów użytkowych. Spróbować można kuchni dawnych wieków.

Bogaty program artystyczny również nawiązuje do dawnych tradycji. Odbywają się pokazy kuglarzy, animatorów, sbandieratori (żonglerów chorągwiami), inscenizacje (m. in. egzekucji słynnego błazna szczecińskiego Zamku Mikołaja Hinzego) i widowiska plenerowe.