Pod skrzydłami Gryfa

Pod skrzydłami Gryfa

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2014

ISBN 978-83-60816-63-9

Cena: 80 zł

Oprawa twarda, format: 20 x 32 cm, s. 248, polska wersja językowa

Katalog wystawy „Pod skrzydłami Gryfa” zorganizowanej we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie w ramach obchodów Roku Gryfa 2014. Katalog nie tylko prezentuje zabytki, które weszły w skład wystawy, ale również przybliża motyw gryfa w szerszym kontekście historycznym.Na publikację złożyły się teksty: dr. Ralfa-Gunnara Werlicha „Początki gryfa pomorskiego w ówczesnym kontekście politycznym i heraldycznym z okazji 800-lecia najstarszego przedstawienia obrazowego”; dr Barbary Ochendowskiej-Grzelak „Motyw Gryfa w sztuce książęcej Pomorza Zachodniego na tle sztuki europejskiej”; dr Pawła Guta „Gryf elementem heraldyki państwowej i regionalnej Pomorza Zachodniego od połowy XVII do początku XXI wieku” oraz dr Agnieszki Gut „Gryf w herbach miast, gmin wiejskich i powiatów Pomorza Zachodniego od średniowiecza do współczesności”. Katalog uzupełniają komentarze dotyczące wizerunków gryfa na monetach, medalach i pieczęciach oraz noty poszczególnych obiektów.

Część katalogowa podzielona została na cztery części:

I. Fantastyczna hybryda. Gryf w sztuce europejskiej od średniowiecza do czasów nowożytnych;

II. Gryf w służbie książąt pomorskich;

III. Puste gniazdo gryfa. Heraldyka pomorska w czasach szwedzkich i brandenbursko-pruskich; IV. Pomorskie herby miejskie. Od średniowiecza do współczesności.