Pomerania

INT 51: POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze - projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

INT 51: POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze – projekt współfinansowany przez Unię Europejską.


Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EF-RE) kofinanziert.

PROGRAM / PROGRAMM

Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA.

Kooperationsprogramm Interreg VA Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit” des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) INTERREG VA.

NUMER I TYTUŁ PROJEKTU / PROJEKTNUMMER UND TITEL

INT 51 – POMERANIA Atrakcje kulturalne i przyrodnicze/ POMERANIA Natur- und Kulturerlebnisse

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczy w Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, realizując projekt POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze. Jego głównym założeniem jest zacieśnienie współpracy polsko-niemieckich ośrodków kulturalnych i turystycznych oraz miast i gmin położonych na terenach atrakcyjnych krajoznawczo, które mają w swojej ofercie ciekawe propozycje dla gości. Celem projektu jest połączenie transgranicznej oferty turystycznej i zaprezentowanie mieszkańcom terenów przygranicznych oraz turystom wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Efektem podjętej współpracy ma być pogłębienie kooperacji w pasie przygranicznym, połączenie potencjału i doświadczeń, stworzenie nowych produktów gospodarki turystycznej oraz lepsza rozpoznawalność uczestników projektu.

W ramach projektu Zamek zrealizował
 • wydruk dwustronnej Mapy Regionu – przedstawia aktualną mapę Pomeranii (po stronie polskiej i niemieckiej) oraz historyczną mapę Lubinusa,
 • dwa komplety dwustronnych puzzli – jedne w gigantycznym rozmiarze 4 m x 5 m i drugi komplet w oryginalnym rozmiarze historycznej mapy Lubinusa,
 • stanowisko informacyjne dla najmłodszych w formie zabytkowej karety z przełomu XIX/XX wieku, wewnątrz ekran dotykowy z wgranym pakietem gier edukacyjnych,
 • Komnata Zagadek – gry i zabawy dla młodzieży i dorosłych nawiązujące do atrakcji Pomorza; celem jest odnalezienie symbolicznego klucza do wyjścia.
 • Audioguidy w formie aplikacji mobilnej w kilku wersjach językowych oprowadzających gości po Zamku, zawierające również informacje o partnerach projektu.

Czas realizacji projektu:  od 2019 do 2022 roku.

Partnerzy Zamku Książąt Pomorskich
 • Partner wiodący – Tierpark Ueckermünde e.V. (Ogród Zoologiczny Ueckermuende),
 • Vogelpark Marlow gGmbH (Park Ptaków Marlow),
 • NABU – Regionalgruppe Insel Usedom e.V (Niemiecki Związek Ochrony Przyrody – Regionalny Związek Usedom ),
 • Gmina Przelewice,
 • Stadt Eberswalde (Miasto Eberswalde),
 • Gmina Police,
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
 • Landesforst MV (AöR) (Krajowe Lasy Kraju Związkowego MV),
 • Stadt Dargun (Miasto Dargun),
 • Ośrodek edukacji ekologicznej w Lipiu.

POMERANIA ATRAKCJE KULTURALNE I PRZYRODNICZE – KATALOGINT: 51 POMERANIA – Natur und KULTURerlebnisse.
Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 


Relized:
 • Historische und gegenwärtige Karte der Region mit markierten touristischen Attraktionen
 • Riesenpuzzle- eine innovative Lernmethode über die Entstehungsgeschichte der Lubinschen Karte. Das Puzzle (5×4 Meter groß) bildet 12 Kupferdruckplatten ab, mithilfe deren die Karte gedruckt wurde.
 • Kutsche- Infostand für die Kleinsten in Form einer Kutsche mit dem Touchscreen für ein interaktives Lernspiel
 • Der Rätselraum- ein Spiel mit angepassten Szenarien für verschiedene Altersgruppen
 • Professioneller APP (in mehreren Sprachen) mit Infos über das Schloss und andere Attraktionen der Region.

Umsetzungszeitraum: in den Jahren 2019- 2022

 

Schlosspartner:
 • Tierpark Ueckermünde e.V. – LEADPARTNER
 •  Vogelpark Marlow gGmbH,
 • NABU – Regionalgruppe Insel Usedom e.V,
 • Gemeinde Przelewice/ Dendrologischer Garten in Przelewice,
 • Stadt Eberswalde, Gemeinde Pölitz,
 • Der Verband der Städte und Gemeinden des Flussgebiets Persante,
 •  Landesforst MV (AöR),
 • Stadt Dargun,
 • Das Zentrum für Ökologische Bildung im Dorf Lipie.

POMERANIA NATUR UND KULTURERLEBNISSE – KATALOG


INT 51: POMERANIA – Cultural and natural attractions- cofunded by European Union

 

As part of the project, the Castle has produced:
 • a two-sided map of the region showing the current map of  Pomerania (including Polish and German part) on one side, and the historic map by Lubinus on the other;
 • two sets of two-sided puzzles: in the giant size of 4 m x 5 m, and in the original size of the historic map by Lubinus;
 •  an information kiosk for the youngest in a historic carriage, dating back to the turn of the 19th century, equipped with a touch screen for playing the installed educational games;
 • The Chamber of Riddles: a game for teenagers and adults played in the castle interiors, where the objective is to find a symbolic exit key by solving riddles referring to the attractions of Pomerania.
 • Audio guide phone application presenting the Castle to the visitors in several language versions, containing information about the project partners.

Implementation of  the project: 2019 – 2022

Partners of the Pomeranian Dukes’ Castle:
 • LEAD PARTNER Ueckermuende Zoological Garden,
 • Marlow Bird Park,
 • German Nature Conservation Association – Regional Usedom Association,
 • Przelewice Commune/ dendrological garden in Przelewice,
 • City of Eberswalde,
 • Police Commune,
 • Association of Cities and Communes of the Parsęta Basin,
 • National Forests of the MV federal state,
 • City of Dargun,
 • Ecological Education Center in Lipie.