Pomerania

INT 51: POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze - projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

INT 51: POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze – projekt współfinansowany przez Unię Europejską.


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczy w Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, realizując projekt POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze. Jego głównym założeniem jest zacieśnienie współpracy polsko-niemieckich ośrodków kulturalnych i turystycznych oraz miast i gmin położonych na terenach atrakcyjnych krajoznawczo, które mają w swojej ofercie ciekawe propozycje dla gości. Celem projektu jest połączenie transgranicznej oferty turystycznej i zaprezentowanie mieszkańcom terenów przygranicznych oraz turystom wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Efektem podjętej współpracy ma być pogłębienie kooperacji w pasie przygranicznym, połączenie potencjału i doświadczeń, stworzenie nowych produktów gospodarki turystycznej oraz lepsza rozpoznawalność uczestników projektu.

W ramach projektu Zamek zrealizował
 • wydruk dwustronnej Mapy Regionu – przedstawia aktualną mapę Pomeranii (po stronie polskiej i niemieckiej) oraz historyczną mapę Lubinusa,
 • dwa komplety dwustronnych puzzli – jedne w gigantycznym rozmiarze 4 m x 5 m i drugi komplet w oryginalnym rozmiarze historycznej mapy Lubinusa,
 • stanowisko informacyjne dla najmłodszych w formie zabytkowej karety z przełomu XIX/XX wieku, wewnątrz ekran dotykowy z wgranym pakietem gier edukacyjnych,
 • Komnata Zagadek – gry i zabawy dla młodzieży i dorosłych nawiązujące do atrakcji Pomorza; celem jest odnalezienie symbolicznego klucza do wyjścia.
W trakcie realizacji

Audioguidy w kilku wersjach językowych oprowadzających gości po Zamku, zawierające również informacje o partnerach projektu.

Czas realizacji projektu:  od 2019 do 2022 roku.

Partnerzy Zamku Książąt Pomorskich
 • Partner wiodący – Tierpark Ueckermünde e.V. (Ogród Zoologiczny Ueckermuende),
 • Vogelpark Marlow gGmbH (Park Ptaków Marlow),
 • NABU – Regionalgruppe Insel Usedom e.V (Niemiecki Związek Ochrony Przyrody – Regionalny Związek Usedom ),
 • Gmina Przelewice,
 • Stadt Eberswalde (Miasto Eberswalde),
 • Gmina Police,
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
 • Landesforst MV (AöR) (Krajowe Lasy Kraju Związkowego MV),
 • Stadt Dargun (Miasto Dargun),
 • Ośrodek edukacji ekologicznej w Lipiu.

 INT: 51 POMERANIA – Natur und KULTURerlebnisse.
Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 


Relized:
 • Historische und gegenwärtige Karte der Region mit markierten touristischen Attraktionen
 • Riesenpuzzle- eine innovative Lernmethode über die Entstehungsgeschichte der Lubinschen Karte. Das Puzzle (5×4 Meter groß) bildet 12 Kupferdruckplatten ab, mithilfe deren die Karte gedruckt wurde.
 • Kutsche- Infostand für die Kleinsten in Form einer Kutsche mit dem Touchscreen für ein interaktives Lernspiel
 • Der Rätselraum- ein Spiel mit angepassten Szenarien für verschiedene Altersgruppen

 

In Bearbeitung:

Professioneller APP (in mehreren Sprachen) mit Infos über das Schloss und andere Attraktionen der Region.

Umsetzungszeitraum: in den Jahren 2019- 2022

 

Schlosspartner:
 • Tierpark Ueckermünde e.V. – LEADPARTNER
 •  Vogelpark Marlow gGmbH,
 • NABU – Regionalgruppe Insel Usedom e.V,
 • Gemeinde Przelewice/ Dendrologischer Garten in Przelewice,
 • Stadt Eberswalde, Gemeinde Pölitz,
 • Der Verband der Städte und Gemeinden des Flussgebiets Persante,
 •  Landesforst MV (AöR),
 • Stadt Dargun,
 • Das Zentrum für Ökologische Bildung im Dorf Lipie.

INT 51: POMERANIA – Cultural and natural attractions- cofunded by European Union

 

As part of the project, the Castle has executed:
 • a printout of two-sided map map of the region with the current map of  Pomerania (including Polish and German part) on one side, and the historic Lubinus map on the other,
 •  two sets of two-sided puzzles: in the giant size of 4 m x 5 m, and in the original size of the historic Lubinus map,
 •  an information kiosk for the youngest in the form of a historic carriage dating back to the turn of the 19th century, with a touch screen for playing the installed educational games,
 • The Chamber of Riddles: games and activities for teenagers and adults referring to the attractions of Pomerania; the task is to find a symbolic exit key.

 

In progress:

Audioguide phone app presenting the Castle to the visitors in several language versions, containing information about the project partners.

Implementation of  the project: 2019 – 2022

Partners of the Pomeranian Dukes’ Castle:
 • LEAD PARTNER   Tierpark Ueckermünde e.V.   (Ueckermuende Zoological Garden),
 • Vogelpark Marlow gGmbH (Marlow Bird Park),
 • NABU – Regionalgruppe Insel Usedom e.V (German Nature Conservation Association – Regional Usedom Association),
 • Gmina Przelewice (Przelewice Commune),
 • Stadt Eberswalde (City of Eberswalde),
 • Gmina Police (Police Commune), Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Association of Cities and Communes of the Parsęta Basin),
 • Landesforst MV (AöR) (National Forests of the MV federal state),
 • Stadt Dargun (City of Dargun),
 • Ośrodek edukacji ekologicznej w Lipiu (Ecological Education Center in Lipie).