Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

pod red. Marii Łopuch

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2017

ISBN 978-83-60816-70-7

Format: 270 x 206 mm, objętość 328 stron, oprawa twarda, polska wersja językowa, streszczenia w językach angielskim i niemieckim, ilustracje barwne

Publikacja bezpłatna dla instytucji kultury i badaczy zajmujących się problematyką pomorską.

Katalog wystawy stałej „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów” zawiera artykuły przybliżające szeroki kontekst historyczny wystawy:
Maria Łopuch „Funeralia pomorskich Gryfitów”,
Joanna Kościelna „Nowożytny ceremoniał pogrzebowy Gryfitów (1531-1654)”,
Agnieszka Borysowska „Poezja kunsztowna w drukach żałobnych dedykowanych Gryfitom”
Barbara Ochendowska-Grzelak „Sarkofagi szczecińskie”
Marzena Głodek „Sarkofagi wołogoskie”,,
Marzena Głodek „Sarkofagi darłowskie”,
Anna O. Sujecka „Sarkofagi słupskie”.
Dopełnieniem publikacji są materiały źródłowe związane z pochówkiem Bogusława XIII w tłumaczeniu Tomasza Grzelaka oraz noty katalogowe sarkofagów szczecińskich opracowane przez Barbarę Ochendowską-Grzelak.

Zadanie „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów – katalog wystawy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.