Rody magnackie

Rody magnackie

wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

rok wydania: 2010

ISBN 978-83-60816-21-6

Cena: 23 zł

nakład: 500 egz., oprawa miękka, format: 27 x 22 cm, s. 56, il. kolor. 48, publikację zamyka wykaz dokumentów i muzealiów użyczonych na wystawę.

Katalog został poświęcony siedmiu rodom magnackim: Czartoryskim, Krasińskim, Lubomirskim, Potockim, Radziwiłłom, Sanguszkom, Sapiehom i Sobieskim przybliżając w skrócie ich historię, siedziby rodowe oraz biografie najwybitniejszych przedstawicieli. Całość bogato ilustrowana reprodukcjami portretów, fotografii rodzinnych i przywilejów królewskich.