Spotkania
i wykłady

Potyczki z polszczyzną

(styczeń-maj, październik-grudzień)

Autorskie wykłady prof. dr hab. Ewy Kołodziejek, znanej i cenionej jako ekspert w dziedzinie poprawnej polszczyzny.

 

 

Zamkowe Gawędy Historyczne

(styczeń – czerwiec, październik – grudzień)

Cykl prelekcji (prowadzonych przez Katarzynę Rembacką z IPN oraz dr Tomasza Ślepowrońskiego z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US) nawiązujących tematycznie do przeszłości regionu zachodniopomorskiego i do historycznego dziedzictwa tych ziem.

 

 

Zamkowe Podróże Literackie

(styczeń-czerwiec, październik-grudzień)

Cykl spotkań  poświęconych współczesnym i klasycznym dziełom literackim ukazującym kondycję człowieka w świecie. Spotkania z pisarzami uświetnia udział lektora odczytującego fragmenty omawianych dzieł.

 

 

Literownia. Spotkania młodych czytelników

(styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień)

Autorski cykl Marty Wróblewskiej,  w którym dzieci  (uczniowie szkół podstawowych)  aktywnie poznają nowości literackie przeznaczone dla swojej grupy wiekowej – poprzez gry, quizy, konkursy i rozmowy z autorami. Każde z  z comiesięcznych spotkań dotyczy jednej lub kilku powiązanych tematycznie książek dla dzieci, jako podstawy prowadzonego przez animatorkę warsztatu.

 

 

Szczecin. Retrospekcje

(styczeń-czerwiec, październik-grudzień)

Cykl jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, a jego zadaniem  jest przybliżenie słuchaczom mało znanych, interesujących elementów historii miasta na przestrzeni ostatnich 300 lat. Forma prowadzenia spotkań to gawędy ukazujące aspekty życia w dawnym Szczecinie poprzez legendy, podania i historyczne relacje.

Prowadzący: Małgorzata Duda – przewodnik, pisarka, znawczyni kulturowej przeszłości Pomorza Zachodniego oraz Mirosław Wacewicz – przewodnik, pasjonat lokalnej historii, autor książek o szczecińskich legendach.

 

Zamkowy Gwiazdozbiór

Cykl spotkań  skierowany do młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Forma imprez to rozmowy  z zaproszonymi gośćmi, w obecności i z udziałem słuchaczy. Goście cyklu to znane i cenione postacie, reprezentanci polskiej kultury i sztuki (teatr, muzyka, film, taniec, sztuki graficzne). Celem serii imprez jest zapoznanie słuchaczy z  artystycznymi i prywatnymi biografiami, drogą zawodową oraz życiowymi wyborami artystów, którzy – powszechnie uznawani za „ludzi sukcesu”- są jednocześnie inspiracją i przykładem twórczej postawy dla odbiorców swojej sztuki.

Szkoła Zdrowia

(styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień)

 

Seria wykładów edukacyjno–naukowych poruszających tematykę medyczną. Gospodarz cyklu, prof. dr n. med. Jacek Rudnicki (PUM), poprzez spotkania z zaproszonymi przez siebie specjalistami z dziedzin medycznych i okołomedycznych, przybliża uczestnikom współczesny model zdrowego życia bez względu na wiek, czy kondycję zdrowotną.

 

 

 

Wakacyjne warsztaty dla dzieci
Kraina małych projektantów

(styczeń, lipiec/sierpień)

 

Tygodniowy cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat. Uczestnicy warsztatów stają się m.in. kreatorami mody, projektują także scenografię teatralną i projekty proekologiczne. Interdyscyplinarne zajęcia mają za cel ukierunkowanie zainteresowań dzieci na kreatywną realizację  uzdolnień i zainteresowań.

 

Prowadzenie: Marta Wróblewska (animatorka kultury, pedagog)

 

 

 

Na spotkanie świata – przygody małych podróżników

(styczeń, lipiec/sierpień)

 

Tygodniowy cykl zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat. Mali warsztatowicze poprzez wirtualne podróże i ciekawe zadania odkrywają dalekie lądy, oswajają mało znane kręgi kulturowe, poznają piękno przyrody, uczą się posługiwania dawnymi mapami.

 

Prowadzenie: Karolina Sabat (aktorka, animatorka kultury)

 

 

 

Warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie

(styczeń,  lipiec/sierpień)

 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat mają charakter zabawy rzeźbiarskiej z użyciem plastycznych i łatwych do opanowania materiałów. Ich celem jest pobudzenie wyobraźni przestrzennej dzieci, wzbogacenie wiedzy i wzmożenie ciekawości świata. W trakcie półtoragodzinnych zajęć dzieci zostaną zaznajomione z podstawowymi procesami twórczymi dot. powstawania m.in. postaci czy ludzkiej twarzy jak i same zmierzą się z tworzywem plastycznym.

 

Prowadzenie: Agata Kamińska (arteterapeuta, pedagog, plastyk, historyk kultury)

Szkoła Zdrowia

(styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień)

 

Seria wykładów edukacyjno–naukowych poruszających tematykę medyczną. Gospodarz cyklu, prof. dr n. med. Jacek Rudnicki (PUM), poprzez spotkania z zaproszonymi przez siebie specjalistami z dziedzin medycznych i okołomedycznych, przybliża uczestnikom współczesny model zdrowego życia bez względu na wiek, czy kondycję zdrowotną.

 

 

 

Wakacyjne warsztaty dla dzieci
Kraina małych projektantów

(styczeń, lipiec/sierpień)

 

Tygodniowy cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat. Uczestnicy warsztatów stają się m.in. kreatorami mody, projektują także scenografię teatralną i projekty proekologiczne. Interdyscyplinarne zajęcia mają za cel ukierunkowanie zainteresowań dzieci na kreatywną realizację  uzdolnień i zainteresowań.

 

Prowadzenie: Marta Wróblewska (animatorka kultury, pedagog)

 

 

 

Na spotkanie świata – przygody małych podróżników

(styczeń, lipiec/sierpień)

 

Tygodniowy cykl zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat. Mali warsztatowicze poprzez wirtualne podróże i ciekawe zadania odkrywają dalekie lądy, oswajają mało znane kręgi kulturowe, poznają piękno przyrody, uczą się posługiwania dawnymi mapami.

 

Prowadzenie: Karolina Sabat (aktorka, animatorka kultury)

 

 

 

Warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie

(styczeń,  lipiec/sierpień)

 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat mają charakter zabawy rzeźbiarskiej z użyciem plastycznych i łatwych do opanowania materiałów. Ich celem jest pobudzenie wyobraźni przestrzennej dzieci, wzbogacenie wiedzy i wzmożenie ciekawości świata. W trakcie półtoragodzinnych zajęć dzieci zostaną zaznajomione z podstawowymi procesami twórczymi dot. powstawania m.in. postaci czy ludzkiej twarzy jak i same zmierzą się z tworzywem plastycznym.

 

Prowadzenie: Agata Kamińska (arteterapeuta, pedagog, plastyk, historyk kultury)