Spotkania
i wykłady

Zamkowe Gawędy Historyczne

(styczeń – czerwiec, październik – grudzień)

Cykl prelekcji (prowadzonych przez dr. Tomasza Ślepowrońskiego z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US) nawiązujących tematycznie do przeszłości regionu zachodniopomorskiego i do historycznego dziedzictwa tych ziem.

 

Szkoła Zdrowia

(styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień)

 

Seria wykładów edukacyjno–naukowych poruszających tematykę medyczną. Gospodarz cyklu, prof. dr n. med. Jacek Rudnicki (PUM), poprzez spotkania z zaproszonymi przez siebie specjalistami z dziedzin medycznych i okołomedycznych, przybliża uczestnikom współczesny model zdrowego życia bez względu na wiek, czy kondycję zdrowotną.

 

Styl, moda i uroda dawniej i dziś

Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczonych dla kobiet reprezentujących różne pokolenia. Poznamy mody i style w dziedzinach takich, jak dbanie o siebie, strój, wygląd i higiena, ich ewolucję i przemiany aż do chwili obecnej. Prześledzimy społeczno-kulturowe zmiany w trendach odzieżowych. Dowiemy się także, że dzisiejsze proekologiczne podejście do zasad żywienia i kosmetyki ma swoje korzenie w popularnej niegdyś, domowej produkcji produktów kosmetycznych. Dzięki gościom cyklu – ekspertom w sferze mody, kulturoznawstwa i stylu życia – przekonamy się, że te dziedziny czerpią z dawnych wzorców i doświadczeń, które są bogatym źródłem inspiracji dla współczesnej kobiety.

 

Styl, moda i uroda dawniej i dziś

Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczonych dla kobiet reprezentujących różne pokolenia. Poznamy mody i style w dziedzinach takich, jak dbanie o siebie, strój, wygląd i higiena, ich ewolucję i przemiany aż do chwili obecnej. Prześledzimy społeczno-kulturowe zmiany w trendach odzieżowych. Dowiemy się także, że dzisiejsze proekologiczne podejście do zasad żywienia i kosmetyki ma swoje korzenie w popularnej niegdyś, domowej produkcji produktów kosmetycznych. Dzięki gościom cyklu – ekspertom w sferze mody, kulturoznawstwa i stylu życia – przekonamy się, że te dziedziny czerpią z dawnych wzorców i doświadczeń, które są bogatym źródłem inspiracji dla współczesnej kobiety.