Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Rok wydania 2012

ISBN 978-83-60816-56-1

nakład wyczerpany

Nakład: 300 egz., oprawa twarda, format: 27,5 x 21 cm, s. 88, il. kolor. 54, il. cz.-b. 10, publikacja w polskiej wersji językowej.

Instytucja hetmaństwa na stałe wpisała się w polską świadomość narodową i częste odwołania do niej można napotkać we współczesnej kulturze, jak i w nauce czy w polityce. Ten sentyment ma przy tym dwuznaczny charakter: z jednej strony okres świetności hetmanów odsyła nas do złotego wieku rzeczypospolitej szlacheckiej, szeregu wielkich sukcesów militarnych i czasu sprzyjającemu charyzmatycznym dowódcom. Z drugiej – przypomina czas powolnej erozji, wreszcie – klęski ówczesnego systemu politycznego i będących ich wynikiem rozbiorów (ze wstępu do katalogu).

W katalogu zamieszczono esej autorstwa Jarosława Godlewskiego poświęcony jednemu z najważniejszych urzędów publicznych w I Rzeczypospolitej, noty biograficzne wybranych hetmanów, wykaz bibliografii. Katalog zamyka wykaz eksponatów użyczonych na wystawę. Publikacja towarzysząca wystawie zorganizowanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w czerwcu-wrześniu 2012.