Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z protokołem przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie – pobierz (PDF).