02-10-2019 - 06-10-2019 / GODZ.11:00 - 16:00 / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

 

2.10.2019 (środa) mija termin zgłaszania udziału w konkursie (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego)

 

5,6.10.2019 (sobota, niedziela) – przesłuchania.

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka organizowany jest przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest partnerem regionalnym I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.

I etap przesłuchań

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka to przedsięwzięcie obejmujące zasięgiem całą Polskę. Do współorganizowania przesłuchań I etapu konkursu zespół „Mazowsze” zaprosił organizacje partnerskie z każdego z polskich województw, by wszyscy razem wspólnymi siłami podjęli poszukiwania młodych talentów w najdalszych zakątkach naszego kraju.

Dla województwa zachodniopomorskiego przesłuchania odbędą się 5 i 6 października 2019 r. w Kinie Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 (wejście A).

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do przesłania  podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego drogą elektroniczną (konkurs.jopek@zamek.szczecin.pl) lub wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną (Zamek Książąt Pomorskich, Dział Edukacji Artystycznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin).

Karta zgłoszenia oraz nuty do pobrania:

https://www.mazowsze.waw.pl/pl/konkurs-wokalny-im-stan/dla-uczestnikow

 

Repertuar

Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. Na obydwu znajdują się kompozycje z repertuaru Zespołu „Mazowsze”.

 

Przesłuchania

W konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:

we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w konkursie,
znajdują się w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria wiekowa: 9-14 lat

II Kategoria wiekowa: 15-19 lat

III Kategoria wiekowa: 20-25 lat

IV Kategoria wiekowa: 26+

Podczas występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

 

I Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – nagrody

Nagrody główne

I Nagroda – 6 000 zł

II Nagroda – 4 000 zł

III Nagroda – 2 000 zł

Dodatkowe wyróżnienia

Laureaci II Etapu wezmą udział w jednodniowych warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem orkiestry, baletu i chóru Zespołu „Mazowsze”, które odbędą się 25 października 2019 r. Organizator Konkursu przewiduje możliwość zaproszenia wybranych laureatów II Etapu na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze”.

Nagroda Publiczności

Publiczność przyzna swoją nagrodę w drodze plebiscytu, który zostanie przeprowadzony podczas Koncertu Galowego.

Nagrody dodatkowe

Partnerzy w poszczególnych regionach, sponsorzy lub inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nr tel. 91 434 83 26 e-mail: konkurs.jopek@zamek.szczecin.pl
oraz www.mazowsze.waw.pl, zakładka „konkurs”.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Przesłuchania zamknięte