29-04-2021 do 31-10-2021 / Zamek Książąt Pomorskich

II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest partnerem regionalnym II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka, którego organizatorem jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Konkurs jest przedsięwzięciem obejmującym zasięgiem całą Polskę i Polonię za granicami kraju.

Pierwszy etap konkursu na województwo zachodniopomorskie odbędzie się 30-31 października 2021 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – kino Zamek.

Termin zgłoszeń upływa 1 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Dział Edukacji Artystycznej

lub skan do północy 1 października 2021 na adres: konkurs.jopek@zamek.szczecin.pl

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie elektronicznej i podpisanej karty zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie www.mazowsze.waw.pl zakładka „konkurs wokalny”.

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie oraz na stronie PZLPiT „Mazowsze”.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.

UWAGA: Laureaci I edycji Konkursu nie mogą wziąć w nim udziału.

 

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety