Wyniki Małego Konkursu Recytatorskiego

Mały Konkurs Recytatorski 2023

dla szkół podstawowych, domów kultury i placówek zajęć pozaszkolnych

przegląd wojewódzki, 13 -14 maja 2023 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

PROTOKÓŁ Wojewódzkiego Przeglądu Małego Konkursu Recytatorskiego

Jury:
Marian Dworakowski – przewodniczący
Iwona Korab-Kowalska
Wiesław Lewoc

Przesłuchania recytatorów w kategorii klas I – III odbyły się w dniach 13-14 maja 2023 r. Łącznie w Przeglądzie udział wzięło 22 recytatorów: 8 w dniu 13 maja, 14 w dniu 14 maja.

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło wyróżnić następujące osoby:
– Antonina Obiegałko
– Martyna Sakwa
– Wiktoria Winturska
– Pola Wysocka
– Maja Marszał
– Franciszek Lewandowski
– Nadia Wasiniewska

Tytuł Laureata otrzymują:
– Hanna Borek
– Emilia Sabalska
– Antonina Duraj
– Antonina Pęk
– Adam Krystkiewicz
– Martyna Sakwa

Grand Prix jury przyznało dla Zofii Jęchorek.

Jury pragnie wyrazić satysfakcję z wielości kierunków poszukiwań twórczych uczestników konkursu, szeroki wachlarz wybranych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Danuty Wawiłow oraz interesującą interpretację utworów.

Ogólny wyraz artystyczny oraz kultura słowa stały na wysokim poziomie. Jury dziękuje uczestnikom za to, że wykazali się artystyczną wrażliwością i wyczuciem tekstu.

Jury składa także podziękowanie wszystkim zaangażowanym – instruktorom, nauczycielom, przyjaciołom – za wspieranie, wkład pracy i współudział w organizacji i przebiegu konkursu.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety