27-07-2023

Wyniki XV Konkursu ZFF Pomerania Film na wsparcie produkcji filmowej

WYNIKI XV KONKURSU ZFF POMERANIA FILM NA WSPARCIE PRODUKCJI FILMOWEJ

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film przedstawia wyniki XV Konkursu o wsparcie produkcji filmowej. Rada Programowa rozdysponowała 500 tysięcy złotych wśród 7 projektów.

Po merytorycznej ocenie projektów w dniu 20 lipca 2023 r. Rada Programowa ZFF Pomerania Film w składzie Joanna Pieciukiewicz, Paweł Strojek, Marek Osajda wyłoniła następujących laureatów XV edycji konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym:

1. Mosty / reżyseria: Michał Marks / producent: 24fps Piotr Krężel / kat. fabuła / kwota wsparcia finansowego 100.000 (brutto)
2. To wszystko przez nią / reżyseria: Daria Kopiec / producent: Stowarzyszenie Filmowców Polskich / kat. fabuła / kwota wsparcia finansowego 140.000 (brutto)
3. Poniedziałek / reżyseria: Adam Zieliński / producent: Michał Bączyński / kat. fabuła / kwota wsparcia finansowego 47.000 (brutto)
4. Pustka / reżyseria: Paweł Sroka / producent: Emma Production Sp. z o.o. / kat. dokumentalny / kwota wsparcia finansowego 40.000 (brutto)
5. Moje prywatne morze / reżyseria: Małgorzata Gwiazda – Elmerych / producent: SeeTV Michał Tomaszewski / kat. dokumentalny / kwota wsparcia finansowego 75.000 (brutto)
6. Babska sprawa / reżyseria: Helena Kwiatkowska / producent: Stowarzyszenie “Edukacja, Nauka, Kultura” / kat. dokumentalny / kwota wsparcia finansowego 50.000 (brutto)
7. Misja Brzesko / reżyseria: Katarzyna Nakielska-Pawluk / producent: NPK Nauka-Praca-Kariera / kat. dokumentalny / kwota wsparcia finansowego 48.000 (brutto)

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzono w 2009 roku dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, a jego celem jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Miast Szczecin i Koszalin. Do 2022 roku Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film dofinansował ponad 100 produkcji na kwotę ponad 5 milionów złotych.

Kontakt do organizatorów XV Konkursu ZFF Pomerania Film:
ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY POMERANIA FILM
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
+48 91 434 83 52 | +41 91 434 83 34
zff@zamek.szczecin.pl
www.pomeraniafilm.pl

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety