01-09-2018 - 15-11-2018 / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Odkrywcy Dawnych Baśni

Zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz z obszarów z ograniczonym dostępem do kultury.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Darmowe bilety

Notatka o tym że bilety są darmowe