01.09 - 15.11 / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Odkrywcy Dawnych Baśni

Zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz z obszarów z ograniczonym dostępem do kultury.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Darmowe bilety

Notatka o tym że bilety są darmowe