05-02-2021 do 21-02-2021 / wydarzenie online

Reportaż. Powstaje animacja o wyprawie Bogusława X

Reportaż o powstającej animacji Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego na temat wielkiej wyprawy Bogusława X do Ziemi Świętej

Podróż ta odegrała znaczącą rolę w dziejach rządów księcia Bogusława. Film o wyprawie ma być pierwszą animacją odwołującą się do tematyki książąt pomorskich. Inspiracją dla produkcji jest książka profesora Edwarda Rymara, opisująca książęcą podróż, a także dawne kroniki pomorskie i sztuka teatralna Johannesa von Kitchera z początku XVI wieku.

Projekt tworzony przez Stowarzyszenie “Kamera”, wsparty został w 2020 roku przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, działający w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Pomysłodawcą reportażu o projekcie jest Krzysztof Spór.

Miejsce

wydarzenie online

Bilety