23-01-2022 / GODZ.16:00 / Zamek Książąt Pomorskich

Friedeborn i jego czasy. Szczecin i Pomorze w czasach Friedeborn

Friedeborn i jego czasy. Szczecin i Pomorze w czasach Friedeborna

Spotkanie upamiętniające 450. rocznicę urodzin Paula Friedeborna

23 stycznia (niedziela), godz. 16:00
Sala Anny Jagiellonki, bilety 5 zł

Gospodarz i goście spotkania: Barbara Igielska – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Paweł Gut (Uniwersytet Szczeciński).

W styczniu przypada rocznica urodzin Paula Friedeborna, niemieckiego prawnika, notariusza cesarskiego, sekretarza miejskiego oraz burmistrza Szczecina w latach 1630-1637. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wkrótce wyda przetłumaczoną na język polski kronikę autorstwa Friedeborna „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern”. Dzieło z roku 1613 stanowi pomnik wczesnonowożytnego dziejopisarstwa miejskiego, jest bezcennym źródłem do historii Szczecina, ale także ważną skarbnicą wiedzy do dziejów Pomorza, dynastii Gryfitów i krajów ościennych. Na przygotowanie i druk pracy udało się zdobyć fundusze unijne.
Goście:
Prof. dr hab. Radosław Gaziński
Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Uznany badacz historii Pomorza oraz historii powszechnej czasów nowożytnych. W swoich badaniach zajmuje się m.in. środowiskami urzędniczymi, rozwojem biurokracji na dworze książęcym i we władzach miejskich w XVI-XVIII wieku, w tym Szczecina. Prowadzi badania nad składem szczecińskiej rady miejskiej od czasów średniowiecza po koniec XVIII wieku. Wydawca źródeł archiwalnych, m.in. regestów miasta Szczecina.
Dr hab. Paweł Gut, prof. US
Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i archiwista Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prowadzi badania w zakresie: historii nowożytnej Pomorza oraz Prus, miast Pomorza w czasach nowożytnych (dzieje administracji pruskiej w XVIII wieku), nauk pomocniczych historii – szczególnie sfragistyki, a także archiwistyki, w tym aktoznawstwa i archiwoznawstwa.

Miejsce

Sala Anny Jagiellonki

Bilety

Dorośli
miejsca standardowe 5 zł
Młodzież licealna i studenci
miejsca standardowe 5 zł
Emeryci i renciści
miejsca standardowe 5 zł
Kup online

Bilety także do nabycia

  • Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z Dziedzińca Menniczego), tel. 91 48 91 630, czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00.
  • Kasa w skrzydle wschodnim (wejście A z Dużego Dziedzińca, I p.), tel. 91 434 83 65, czynna od wtorku do niedzieli w godzinach: wtorek – niedziela 10.00 – 18.00. W poniedziałki kasa nieczynna. Dodatkowo kasa jest czynna do czasu rozpoczęcia seansów filmowych.

Dodatkowe Informacje

-