27-02-2024

Obraz Szczecina w czasach Bogusława X Wielkiego

OBRAZ SZCZECINA W CZASACH BOGUSŁAWA X WIELKIEGO

Spotkanie historyczne

27 lutego (wtorek), godz. 17:00

Sala Anny Jagiellonki
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Zamku na godzinę przed wydarzeniem
Współorganizacja: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historyczny US
Goście: dr hab. Paweł Gut, prof. US oraz dr Kamil Biały – Archiwum Państwowe

Szczecin w czasach Bogusława X staje się głównym miastem rezydencjonalnym księcia oraz jego następców. Zamek szczeciński od tego momentu pełni funkcję nie tylko siedziby monarszej, ale również utworzonych w czasach Bogusława X centralnych instytucji księstwa – Sądu Nadwornego, urzędu landrentmistrza czy stałej kancelarii książęcej, kierowanej przez kanclerza.

W tym czasie miasto, prowadząc liczne spory z Bogusławem X, zostało zmuszone do uznania książęcego prymatu, m.in. uznania prawa monarszego do ingerencji w ustrój miasta (1503).

Zjednoczenie Pomorza przez Bogusława X i zapewnienie długiego okresu pokoju wewnętrznego i zewnętrznego przyczyniło się do wzrostu znaczenia gospodarczego Szczecina, umocnienia jego pozycji gospodarczej wobec innych miast księstwa, ale także innych ośrodków nadbałtyckich. Szczecin stał się ważnym portem oraz centrum handlu morskiego.

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety