11-05-2021 do 18-05-2021 / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Pomorze Zachodnie „wchodzi do gry” – Zamkowe Gawędy Historyczne

Zamkowe Gawędy Historyczne
Pomorze Zachodnie „wchodzi do gry” – miejsce krainy w polskiej historiografii pierwszej połowy XX w.

wydarzenie online

Premiera 11 maja (wtorek), godzina 17:00

 

Prowadzenie: Dr Tomasz Ślepowroński


 

Pomorze Zachodnie zajmuje w polskiej historiografii miejsce szczególne. Zawsze było ono jednak skromniejsze, wobec statusu, jakim cieszyły się inne, historyczne krainy dzisiejszych ziem zachodnich i północnych, które pozostawały stale obecne w wyobrażeniach o polskim terytorium narodowym. Nie zmieniło się to zasadniczo w okresie II Rzeczypospolitej, choć można zaobserwować wtedy powolny wzrost zainteresowania przeszłością tej krainy w środowisku historyków Uniwersytetu Poznańskiego. Dopiero okres II wojny światowej i wynikające z przekształceń terytorialnych polskie postulaty rewindykacji ziem na zachodzie, spowodowały rozpoczęcie szerszych badań nad przeszłością i teraźniejszością Pomorza Zachodniego. Ich owocem w pierwszych latach po 1945 r. stało się opracowanie koncepcji badawczych, których częściowo nie zrealizowano do dziś.

Ilustracje pochodzą z archiwum dr Ślepowrońskiego.

Miejsce

wydarzenie online

Bilety