28-01-2024

…Gdy się tedy narodził…

…GDY SIĘ TEDY NARODZIŁ…

Widowisko poetyckie w trzech odsłonach z prologiem i epilogiem prezentowane przez Studio Teatr

28 stycznia (niedziela), godz. 18:00

Sala Anny Jagiellonki
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Zamku na godzinę przed wydarzeniem

Widowisko przygotowane w oparciu o fragmenty tekstów Ewangelii Świętej, kolęd i pastorałek, hymnu anielskiego oraz wierszy „Kolęda” Jana Lechonia, „Z pastorałki” (fragm.) Kazimiery Iłłakowiczówny, „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” (fragm.) Karola Wojtyły, „Gwiazda Trzech Króli” Emilii Berndsen, „Święto Trzech Króli” (fragm.) Leopolda Staffa oraz „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego.

Studio Teatr powstało w Szczecinie w 2012 roku. Jego założycielką i dyrektorem jest Iwona Mirońska Gargas, która w uznaniu wybitnych zasług dla Kultury Teatralnej otrzymała w 2013 roku Medal 100-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej, a w 2014 roku Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. ST prowadzi cotygodniowe warsztaty teatralne oraz okazjonalne warsztaty realizowane przez wykładowców wyższych uczelni teatralnych, zajęcia indywidualne z recytatorami i osobami przygotowującymi się do egzaminów do szkół teatralnych, a także Letnie Warsztaty Teatralne w Barlinku. Ponad 40. wychowanków ST i Teatru Słowa Proscenium zostało aktorami (TS Proscenium, założony przez Iwony Mirońskiej Gargas, rozpoczął działalność w 1993 roku). Kilkudziesięciu recytatorów otrzymywało najwyższe nagrody na najbardziej prestiżowych konkursach w kraju, łącznie z Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Recytatorom pracującym pod kierunkiem Iwony Mirońskiej Gargas i Marcina Gargasa przyświecają słowa Arystofanesa „w słowie siła tej sztuki i w nim jej zaleta”. W związku z tym żywe słowo stanowi fundament wszelkich działań teatralnych. Jest ono najważniejszym środkiem wypowiedzi scenicznej. Odzwierciedleniem tego są widowiska poetyckie bardzo oszczędne w formie po to, by tekst podawany przez młodych recytatorów wysuwał się na plan pierwszy spektakli.

Niedościgłym wzorem dla instruktorów i recytatorów Studia Teatr jest, założony przez Mieczysława Kotlarczyka i funkcjonujący w połowie XX wieku w Krakowie, Teatr Rapsodyczny. Program tego teatru i jego założenia niezmiennie inspirują członków do pracy nad Słowem.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety