13-02-2020 do 14-04-2020 / Skrzydło Zachodnie (wejście G, I p.)

Galeria Jednego Obrazu – Adam Styka

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zostają zawieszone wszystkie wydarzenia odbywające się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie do odwołania. Zamek jest nieczynny dla odwiedzających, a Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) będzie prowadzić tylko zwrot biletów. Więcej informacji 

 

Adam Styka, W niebieskich czerwieniach i żółciach, 1984, olej na płótnie

Do  14 kwietnia (wtorek)

Skrzydło Zachodnie (wejście G), wstęp wolny

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:30

 

Adam Styka (Mielnica, 1940), malarz abstrakcjonista, grafik i pedagog, Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem w 1965). Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 r. prowadzi pracownię malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Artysta wykształcił własny język wypowiedzi artystycznej, charakteryzujący się ekspresyjnym, geometrycznym podziałem pola obrazu ze zrytmizowanymi śladami przecinających się pociągnięć pędzla o niespokojnej, migotliwej wibracji i głębi. Obraz zakupiono do zborów Zamku w 1984 r.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Skrzydło Zachodnie (wejście G, I p.)

Bilety

Wstęp wolny