17-04-2019 - 02-06-2019 - 18:00 / Galeria Przedmiotu

Lubinus mniej znany

Eilhard Lubinus (1565 – 1621) współcześnie znany jest jako twórca zachwycających precyzją i szatą graficzną map Rugii i Księstwa Pomorskiego, wykonanych na zlecenie dworów książęcych w Wołogoszczy i w Szczecinie. Tymczasem jego działalność naukowa, rozwijana na akademii rostockiej, koncentrowała się na pracach z zakresu filologii, translatoryki, poezji i teologii. Lubinus jest autorem m.in. edycji krytycznych i komentarzy do poezji satyryków rzymskich (Horacego, Persjusza, Juwenalisa). W 1604 r. wydał znakomity słownik grecko-łaciński Clavis Graecae linguae (wznowiony po raz ostatni w formie reprintu w 2010), a w latach późniejszych trójjęzyczną grecko-łacińsko-niemiecką edycję Nowego Testamentu (zadedykowaną księciu pomorskiemu Filipowi II),  która stała się sławna dzięki filologicznej solidności i treści przedmowy, zawierającej krytykę ówczesnych metod nauczania łaciny jako sprzecznych z naturą, zatruwających życie uczniom i zniechęcających nauczycieli. Autor opowiadał się za używaniem obrazów i metod traktujących ją jako język żywy. Sugerował stworzenie ilustrowanego podręcznika do nauki języka łacińskiego.

Wystawa Lubinus mniej znany ukazuje  postać uczonego w pełniejszym niż dotychczas wymiarze, koncentrując się zarówno na jego osiągnięciach akademickich, jak i pracach kartograficznych. Ekspozycję, złożoną ze zbiorów własnych oraz obiektów udostępnionych z zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dopełniają prezentowane po raz pierwszy najnowsze nabytki Zamku m. in.: mapa Czech Petrusa Kaeriusa z 1642 oraz mapa Azji Henricusa Hondiusa z 1631, dedykowane uczonemu z Rostocku.

Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Książnica Pomorska w Szczecinie.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Przedmiotu (wejście J)

Bilety

Dorośli
miejsca standardowe 6 zł
Młodzież licealna i studenci
miejsca standardowe 4 zł
Emeryci i renciści
miejsca standardowe 4 zł
Kup online