04-07-2023 do 01-10-2023

Miasta Księstwa Pomorskiego

MIASTA KSIĘSTWA POMORSKIEGO

do 1 października 2023

Hol Wschodni
Wstęp wolny

Wystawa przybliża dzieje najważniejszych miast i ośrodków dawnego Pomorza. Miejsc i obszarów znajdujących się współcześnie zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski, a niegdyś leżących w granicach jednego państwa – Księstwa Pomorskiego, którym władali książęta z rodu Gryfitów.

Ekspozycja zawiera liczne nawiązania do zabytków, dokumentujących wspaniałą historię tego czasu. Najważniejszym z nich jest Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego (z ok. 1618 r.), sporządzona na zlecenie Gryfitów przez uczonego i kartografa z Rostocku Eilharda Lubinusa. Prezentowane na wystawie panoramy miast i majątków ziemskich pochodzące z tego dzieła, a także sporządzone na ich podstawie modele architektoniczne dają wgląd w kompozycję i strukturę najważniejszych jednostek administracyjnych Pomorza, widzianych w czasach rozkwitu i świetności.

Ogromna wiedza zawarta w pracy Lubinusa oraz różnorodne możliwości jej interpretacji i wykorzystania pokazują dobitnie, jak ważnym materiałem do poznawania historii mogą być zabytki artystyczne i rzemieślnicze, a także jak ważne dzieła były wynikiem mecenatu książąt z rodu Gryfitów.

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety