15-02-2022 do 03-03-2022 / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Władysław Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie

Władysław Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie

NOWA WYSTAWA

Od 15 lutego do 3 marca 2022
Hol Wschodni (wejście A)
Wstęp wolny
 
Wystawa przybliża sylwetkę i biografię Władysława Bartoszewskiego, dyplomaty, historyka, byłego ministra spraw zagranicznych na tle najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
Ekspozycję podzielono na trzy powiązane tematyczne działy: „Pod prąd”, „Pamięć” i „Pojednanie”. Część pierwsza „Pod prąd” opowiada o działalności konspiracyjnej Władysława Bartoszewskiego w okupowanej Warszawie podczas II wojny światowej, część druga „Pamięć” obejmuje rozdział biografii, który stanowił dla niego najważniejszą życiową misję: ocalenie od zapomnienia głosów ofiar prześladowań i okrucieństw popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich. Część trzecią „Pojednanie” rozpoczyna opowieść o jego kontaktach z ocalałymi Żydami po 1945 roku i czynnym sprzeciwie wobec wszelkich przejawów antysemityzmu w powojennej Polsce. Ukazuje także Bartoszewskiego w jego najbardziej znanej roli – jako dyplomatę, polskiego ambasadora w Austrii, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych, mówcę w niemieckim Bundestagu z okazji 50. rocznicy zakończenia wojny i wreszcie jako pełnomocnika premiera do spraw dialogu międzynarodowego (przede wszystkim w kontaktach z Niemcami i państwem Izrael).
Wystawa prezentowana w minionych trzech latach w Niemczech przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie.
Koordynator: Anita Baranowska-Koch, kurator: Marcin Barcz.

Miejsce

Hol Wschodni

Bilety