Dział Edukacji Artystycznej

Dział Edukacji Artystycznej

Propaguje wychowanie do kultury i przez kulturę. Głównym celem procesu edukacji jest przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Realizowany on jest poprzez organizację przeglądów i festiwali, warsztatów, spotkań i projektów oraz stałych form zajęć.

Edukacja artystyczna to szansa wzbogacenia osobowości. Szeroki zakres działań edukacyjnych ułatwiających postrzeganie świata i ludzi za pomocą form przypisanym zmysłom pozwala na aktywizowanie odczuć, wyobraźni, zdolności rozumienia drugiego człowieka oraz empatii, a także ekspresji wyrażania siebie. W konsekwencji udział w tak pojmowanym procesie powinien przygotować człowieka już do najmłodszych lat do szerokiej akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych oraz uczyć umiejętności ich wyjaśniania i rozumienia.

 

Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Dział Edukacji Artystycznej realizuje 12 przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dotyczących różnorodnych dziedzin sztuki tj. literatura, teatr, muzyka, plastyka, oraz taniec.

Szczegółowy opis poszczególnych przeglądów wraz z terminarzem, regulaminami i kartami zgłoszeń znajduje się tutaj.

 

Klub Literacki

W ramach Klubu Literackiego, w okresie od września do czerwca odbywają się spotkania edukacyjne dla dorosłych – wykłady, prelekcje i spotkania o tematyce historycznej, literackiej, medycznej i lingwistycznej, a także cykliczne literackie warsztaty dla dzieci. Comiesięczne spotkania to cykle: Zamkowe Gawędy Historyczne, Szkoła Zdrowia, Szczecin. Retrospekcje, Potyczki z polszczyzną, Zamkowe Podróże Literackie oraz Literownia.

Spotkania prowadzą pracownicy naukowi szczecińskich uczelni, dziennikarze i animatorzy kultury.

Pełna oferta spotkań w ramach Klubu Literackiego znajduje się tutaj.

 

Polsko-Niemiecka Orkiestra Pomerania

Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa POMERANIA powstała w październiku 1998 roku z inicjatywy Kommunalgemeinschaft Pomerania w Löcknitz, Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz szkół muzycznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego.

Na przestrzeni wielu lat działalności orkiestra POMERANIA wystąpiła z koncertami m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Policach, Nowogardzie, Stralsundzie, Bollewick, Pasewalku, Greifswaldzie, Peenemünde, Berlinie, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Stargardzie, w Wałczu, w Wandlitz. Swoimi koncertami uświetniła również wiele imprez okolicznościowych, m.in. Jubileusze powstania Euroregionu Pomerania w Löcknitz i w Szczecinie. Każdego roku bierze udział w Polsko-Niemieckich Festiwalach Młodzieży.

W roku 2004 Orkiestra uhonorowana została specjalną nagrodą kulturalną ufundowaną przez Ministra Oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

 

Kalendarium imprez w Województwie Zachodniopomorskim

Jest to wykaz najważniejszych przedsięwzięć artystycznych w Województwie Zachodniopomorskim oraz szczecińskich instytucji kultury podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.

KALENDARZ INSTYTUCJI KULTURALNYCH 2019 (PDF)

 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Podczas ferii zimowych, a także wakacji, odbywają się tygodniowe cykle edukacyjnych zajęć warsztatowych dla dzieci, np. Mali Projektanci, Przygody Małych Podróżników, Dzieci zwiedzają Szczecin czy Kraina Ekolandia.

Warsztaty prowadzone są przez animatorów kultury dziecięcej, aktorów, muzyków, plastyków i pisarzy.

Szczegółowa oferta aktualnych wydarzeń znajduje się tutaj (link).

Fotoklub Zamek

Fotoklub Zamek jest klubową formą zainteresowań sztuką fotograficzną i kontynuatorem powstałego w 1961 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie Klubu działającego pod taką samą nazwą. Podstawowymi formami działalności są spotkania dyskusyjne, plenery, konkursy, wystawy zbiorowe i pokazy prac oraz szkolenia warsztatowe. Poza działaniami szkoleniowymi i twórczymi Fotoklub jest realizatorem Pomorskich Spotkań z Diaporamą, międzynarodowego konkursu pod patronatem FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) z siedzibą w Paryżu.

 

Członkiem Klubu może zostać każda osoba powyżej 16 roku życia interesująca się fotografią lub diaporamą, mająca opanowane podstawy wiedzy i praktyki w tej dziedzinie. Spotkania klubowe i przyjęcia osób zainteresowanych uczestnictwem w działaniach Fotoklubu odbywają się w środy w godzinach 18.30-20.30.

Więcej informacji na stronie internetowej  Fotoklubu.

 

Imprezy inne

Nazwa „imprezy inne” obejmuje koncerty, spektakle teatralne dla dzieci, festyny i inne imprezy otwarte przeznaczone dla mieszkańców Szczecina oraz turystów.

Narodowe Czytanie – ogólnopolska coroczna akcja promująca czytelnictwo i popularyzująca polską literaturę klasyczną.

Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny mający na celu edukację historyczną, kulturalną, a także podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej, zwłaszcza  promowanie zabytków. W ramach EDD Dział Edukacji Artystycznej organizuje wykłady związane tematycznie z historią regionu i przeznaczone dla różnorodnych grup odbiorców.

Szczegółowy opis bieżącej oferty znajduje się tutaj (link).

 

Warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne

W ramach projektu Morze Kultury realizowanego przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego odbywają się rokrocznie warsztaty dla instruktorów i uczestników wojewódzkich przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego z zakresu: recytacji, teatru, dyrygentury, tańca i śpiewu.

Zajęcia warsztatowe prowadzą wybitni eksperci – wykładowcy polskich uczelni artystycznych.

Opisy poszczególnych warsztatów znajdują się tutaj (link).

Fotoklub Zamek

Fotoklub Zamek jest klubową formą zainteresowań sztuką fotograficzną i kontynuatorem powstałego w 1961 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie Klubu działającego pod taką samą nazwą. Podstawowymi formami działalności są spotkania dyskusyjne, plenery, konkursy, wystawy zbiorowe i pokazy prac oraz szkolenia warsztatowe. Poza działaniami szkoleniowymi i twórczymi Fotoklub jest realizatorem Pomorskich Spotkań z Diaporamą, międzynarodowego konkursu pod patronatem FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) z siedzibą w Paryżu.

 

Członkiem Klubu może zostać każda osoba powyżej 16 roku życia interesująca się fotografią lub diaporamą, mająca opanowane podstawy wiedzy i praktyki w tej dziedzinie. Spotkania klubowe i przyjęcia osób zainteresowanych uczestnictwem w działaniach Fotoklubu odbywają się w środy w godzinach 18.30-20.30.

Więcej informacji na stronie internetowej  Fotoklubu.

 

Imprezy inne

Nazwa „imprezy inne” obejmuje koncerty, spektakle teatralne dla dzieci, festyny i inne imprezy otwarte przeznaczone dla mieszkańców Szczecina oraz turystów.

Narodowe Czytanie – ogólnopolska coroczna akcja promująca czytelnictwo i popularyzująca polską literaturę klasyczną.

Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny mający na celu edukację historyczną, kulturalną, a także podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej, zwłaszcza  promowanie zabytków. W ramach EDD Dział Edukacji Artystycznej organizuje wykłady związane tematycznie z historią regionu i przeznaczone dla różnorodnych grup odbiorców.

Szczegółowy opis bieżącej oferty znajduje się tutaj (link).

 

Warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne

W ramach projektu Morze Kultury realizowanego przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego odbywają się rokrocznie warsztaty dla instruktorów i uczestników wojewódzkich przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego z zakresu: recytacji, teatru, dyrygentury, tańca i śpiewu.

Zajęcia warsztatowe prowadzą wybitni eksperci – wykładowcy polskich uczelni artystycznych.

Opisy poszczególnych warsztatów znajdują się tutaj (link).