24-06-2021 do 10-07-2021 / wydarzenie online

Konferencja Friedeborn i jego dzieło

Dla miłośników historii Szczecina to wyjątkowa okazja, by zdobyć mnóstwo ciekawej wiedzy o niegdysiejszym burmistrzu miasta Paulu Friedebornie i Szczecinie jego czasów. W czwartek 24 czerwca Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczął rejestrację uczestników na konferencję „Friedeborn i jego dzieło”, podczas której wykłady wygłoszą badacze z Polski i Niemiec.

 

Konferencja online odbędzie się w sobotę 10 lipca na Zoomie. Liczba uczestników jest ograniczona. Dlatego Zamek zachęca do rejestracji odpowiednio wcześniej. Zwłaszcza, że spotkanie symultanicznie będzie tłumaczone na dwa języki (polski i niemiecki), więc uczestnikami mogą być zainteresowani z obu krajów.

Szczegółowy program i link do rejestracji uczestników konferencji:

https://zamek.szczecin.pl/friedeborn-i-jego-dzielo-friedeborn-und-sein-werk/

 

Moderatorem konferencji będzie prof. Paweł Gut ze Szczecina, prelegentami – naukowcy z Polski i Niemiec. Paula Friedeborna i jego rodzinę przedstawi dr Dirk Schleinert z Archiwum Miejskiego w Stralsundzie. Z kolei o Friedebornie jako urzędniku miejskim i książęcym mówił będzie prof. Radosław Gaziński z Uniwersytetu Szczecińskiego. Środowisko literackie Szczecina w I połowie XVII w. przybliży prof. Piotr Urbański z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr Oliver Auge z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii mówił będzie o opisach miast i krajów z XVI i XVII wieku jako przykładzie źródeł historycznych. Zaś dr Florian Schmid z Uniwersytetu w Greifswaldzie przedstawi „Opis miasta Szczecina…” Paula Friedeborna jako przykład niemieckiej literatury XVI-XVII wieku. Tematem wykładu dr hab. Agnieszki Borysowskiej z Książnicy Pomorskiej będzie: „Descriptio urbis Stetinensis” Paula Friedeborna a tradycja retoryczna. Na zakończenie konferencji (od godz. 13.30 do 15) przewidziana jest dyskusja.

 

Paul Friedeborn (1572-1637) był historykiem, sekretarzem, członkiem Rady Miejskiej, a od 1630 r. burmistrzem Szczecina. W 1613 r. wydał „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern („Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu…” – najstarszą kronikę miasta. Dzieło to zawiera wiele informacji na temat Szczecina, dynastii książęcej, Pomorza i krajów ościennych. Szczególnie wartościowe są wiadomości uzyskane ze zbiorów archiwum miejskiego, do którego autor miał dostęp, a które dziś już nie istnieje (dokumenty zaginęły lub zostały zniszczone w okresie II wojny św.). Kronika dostarcza wiedzy, której dziś już nie można uzyskać z innych źródeł. Dlatego badacze od lat zabiegali o jej tłumaczenie na język polski. Tego niezwykle trudnego i kosztownego zadania podjął się Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, który w dorobku ma już wiele ważnych publikacji nawiązujących do historii dynastii Gryfitów, miasta i regionu.

 

Prace nad wydaniem kroniki po polsku trwają właśnie w ramach projektu transgranicznego INT 188, który Zamek realizuje wraz Dominikanerkloster Prenzlau dzięki dofinansowaniu z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” EFRR INTERREG VA.

Polskie wydanie kroniki planowane jest na 2022 r. Obecnie już wszystkie księgi zostały przetłumaczone i zostały przekazane recenzentom. Zamek przeprowadził postępowanie, w którym wyłonił recenzentów spośród grona wybitnych polskich badaczy. Kontekst historyczny oceni prof. Radosław Gaziński z Uniwersytetu Szczecińskiego, znawca historii Pomorza oraz historii powszechnej czasów nowożytnych. Poprawność tłumaczenia z języka niemieckiego sprawdzi dr hab. Barbara Komenda-Earle, germanistka, językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego, a z języka łacińskiego – prof. dr hab. Elwira Buszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i badaczka literatury (zwłaszcza okresu XV-XVIII w.) oraz tłumacz dzieł łacińskich na język polski.

 

W ramach projektu Zamek i Dominikanerkloster Prenzlau realizują także inne działania, których celem jest integracja mieszkańców, przekraczanie barier językowych, swobodny dostęp do wiedzy i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Euroregionu Pomerania oraz propagowanie wiedzy o historii miast tego polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego, historii miast Pomorza i Marchii Wkrzańskiej.

 

4 lipca na Zamku w Szczecinie odbył się promujący projekt INT 188 koncert „Świat Friedeborna dźwiękami malowany”, w programie którego znalazły się utwory kompozytorów włoskich i pomorskich z przełomu XVI/XVII w.

 

Miejsce

wydarzenie online

Bilety

Szczegółowy program i link do rejestracji uczestników konferencji: https://zamek.szczecin.pl/friedeborn-i-jego-dzielo-friedeborn-und-sein-werk/