19-02-2021 do 25-04-2021 / Zamek Książąt Pomorskich

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie i wojewódzkie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie informuje, że eliminacje miejskie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się w Zamku Książąt Pomorskich w dniach 5-7 marca 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lutego.

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się w dniach 22-25 kwietnia 2021.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  8 kwietnia.

Zgłoszenia uczestników do przeglądów w formie skanu prosimy nadsyłać na edukacja@zamek.szczecin.pl lub pocztą

Zamek Książąt Pomorskich
Dział Edukacji Artystycznej
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

 

Karty zgłoszenia i regulamin są dostępne na stronie Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2021

 

U W A G A:

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

Regulamin przeglądów recytatorskich OKR i MKR na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 ( aktualizacja 12.02.2021)

Oświadczenie o stanie zdrowia – pobierz (docx.) 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety