08-11-2022

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

9-11 grudnia (piątek – niedziela)
dziedzińce zamku, wstęp wolny

Organizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partner Województwo Zachodniopomorskie
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie serdecznie zaprasza wystawców do zaprezentowania swoich produktów podczas tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się na dziedzińcach w dniach 9-11 grudnia 2022 r.

Najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022:

1. Jarmark Bożonarodzeniowy na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się w dniach: 9.12.2022 (piątek) – 11.12.2022 (niedziela).

2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie do dnia 8.11.2022 r., pisemna akceptacja Regulaminu przez Wystawcę, pisemne zaakceptowanie przez Organizatora Wystawcy i jego asortymentu do dnia 16.11.2022 r., wniesienie opłaty za dzierżawę powierzchni dziedzińca do dnia 25.11.2022 r. 

3. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza (do pobrania ze strony internetowej lub w CIKiT), drogą mailową lub osobiście w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku. W tytule maila prosimy o wpisanie “Zgłoszenie na Jarmark 2022”.

4. Rozstrzygnięcie wyników nastąpi niezwłocznie po zakończeniu naboru.

5. Wystawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia.

6. Wystawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności przez cały czas trwania Jarmarku.

7. Wystawca ma obowiązek przestrzegać wymogów PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, PPOŻ. itp. oraz posiadać aktualne badania, certyfikaty i zezwolenia, w tym aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu.

8. Wystawca powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Imprezy.

9. Asortyment Wystawcy musi należeć do jednej z kategorii określonych przez Organizatora, tj. o charakterze świątecznym:
– wyroby pszczelarskie
– produkty tradycyjne i regionalne z terenu województwa zachodniopomorskiego
– inne produkty wytwarzane na małą skalę
– ryby
– wyroby piekarnicze i cukiernicze
– wyroby masarskie, wędliny, sery
– wyroby browarnicze
– inne produkty wytwarzane na skalę komercyjną

10. Na terenie Zamku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW (z wyłączeniem stoisk mobilnych, m.in. tzw. food trucków).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ZKP, nr telefonu: 91 489 16 30.

Niezbędne linki:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Jarmarku
Ogłoszenie

Grafika ilustracyjna. Na białym tle, u góry, widać symbol województwa: czerwonego gryfa, poniżej czarny napis: Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

 

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety