18-11-2022 do 20-11-2022

Wyniki 43. Pomorskich Spotkań z Diaporamą

WYNIKI 43. POMORSKICH SPOTKAŃ Z DIAPORAMĄ

W konkursie udział wzięło 57 diaporam 29 autorów z 9 krajów: Australii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji i Polski.

Do konkursu zakwalifikowano 55 diaporam 27 autorów. Dwie diaporamy nie spełniały warunków formalnych.

Jury podkreśla najwyższy od lat poziom nadesłanych prac, w których warstwa muzyczna odpowiada obrazowi, a przejścia i wykorzystanie sekwencji filmowych są uzasadnione i spójne. Tematyka prac jest aktualna i zróżnicowana, obejmuje treści społeczne, historyczne, przyrodnicze i edukacyjne.

Jurorów cieszył fakt, że do konkursu zgłosili się uczestnicy z kilku kontynentów. Mimo silnej konkurencji międzynarodowej, polscy diaporamiści utrzymują wysoki poziom prac. Dziękujemy za uczestnictwo w i konkursie życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej.

PROTOKÓŁ 43. POMORSKICH SPOTKAŃ Z DIAPORAMĄ

JURY PROTOCOL 43rd POMERANIAN MEETINGS WITH DIAPORAMA

 

 

Fot. Andrzej Krupiński

Miejsce

Kino Zamek

Bilety