Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze

Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze

 

Logo Interreg

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EF-RE) kofinanziert

PROGRAM / PROGRAMM

Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu “Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

Kooperationsprogramm Interreg VA Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit” des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) INTERREG VA

 

NUMER I TYTUŁ PROJEKTU / PROJEKTNUMMER UND TITEL

INT188 – Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze/ INT188 – Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster

Logo_Zamek
Logo_Marszałek

PARTNER WIODĄCY / LEADPARTNER
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Logo Dominikanerkloster Prenzlau

PARTNER / PARTNER

Dominikanerkloster im Prenzlau

 

OKRES REALIZACJI / UMSETZUNGSZEITRAUM

 Projekt jest realizowany w latach/ Die Projektumsetzung erfolgt in den Jahren

2020-2022

Kronika Paula Friedeborna “Historyczny opis miasta Szczecina” tom I

Kronika Paula Friedeborna “Historyczny opis miasta Szczecina” tom II

Kronika Paula Friedeborna “Historyczny opis miasta Szczecina” tom III


Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze/Informacje o projekcie

Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster/Projektinformationen


Historia dawnego klasztoru dominikanów w Prenzlau

Dominikanerkloster Prenzlau – Kulturzentrum und Museum


Będzie kronika Friedeborna po polsku

Es wird eine Friedeborn-Chronik in polnischer Sprache geben


Konferencja Friedeborn i jego dzieło

Friedeborn i jego dzieło/Friedeborn und sein Werk


384. rocznica śmierci Paula Friedeborna


Spotkanie robocze 16 marca 2022


Regulamin dystrybucji kroniki Paula Friedeborna